Povijest i kultura

HistoryHrvatska raspolaže tragovima iz najstarije povijesti, iz paleolitika. Arheološki nalazi su otkriveni na više lokacija u Hrvatskoj, špilja Šandalja kraj Pule, Hušnjakov brijeg kraj Krapine. To su prvi dokazi života na hrvatskom tlu. Važni trgovački putevi prolazili su hrvatskim područjem, pa su stanovnici imali dodira s kulturama Grka i Etruraca. Grčke kolonije na hrvatskom području omogućile su upoznavanje s grčkom kulturom, pismom, kovanjem novca i gradnji zidina.

Rim organizira vlast u 2. st. prije Krista, stvarajući provincije Dalmaciji i Panoniji. Zahvaljujući Rimskom utjecaju grade se raskošne zgrade javne namjene, posebno kazališta, forumski kompleksi s bazilikama (Dioklecijanova palača u Splitu, Eufrazijeva bazilika u Poreču).

Slaveni naseljavaju područje današnje Hrvatske u 6. i 7. stoljeću, među njima dolaze i Hrvati.

Postoji legenda po kojoj su se Hrvati doselili pod vodstvom petorice braće i dviju sestara Tuge i Buge.

Utemeljene su dvije kneževine u kojima vladaju domaći knezovi, primorska i panonska kneževina.

Polovinom 15. stoljeća počeli su prodori Osmanlija u Hrvatsku, nakon što su osvojili područja u Bosni

U 18. stoljeću Hrvatska je podijeljena između Mletačke Republike i Habsburške monarhije. Ljudi su bili nezadovoljni podjelom zemlje pa se oformio pokret pod nazivom narodni preporod. Prvi svjetski rat zaobišao je hrvatska područja ali se veliki dio Hrvata borio u tom ratu. Nakon rata nastaje Kraljevina Jugoslavija u čijem se sastavu nalazi i Hrvatska.

Hrvatska dobiva današnje granice u Jugoslaviji. Najpoznatiji vođa Jugoslavije, Tito, bio je vrhovni komandant Jugoslavenske vojske i doživotni predsjednik države.

Proces nastajanja današnje Hrvatske počeo je krizom komunizma u istočnim zemljama. Nakon smrti predsjednika Tita, zemlja je zapala u krizu. Međutim, Hrvatska se nije uspjela mirnim putem izdvojiti iz Jugoslavije, već oružanim sukobom. Oružani sukobi počeli su 1991. godine i trajali do 1998. godine. Poginulo je oko 14000 ljudi. To je bilo teško razdoblje za Hrvatsku i Hrvate, koji su se za svoju slobodu morali izboriti na krvav način.