HALMED objavio: Ukida se odobrava za lijekove koji sadrže folkodin, povlači se lijek Pholcodin Alkaloid

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izvijestila je u ponedjeljak da će u...

Read More