Aktual.hr sastoji se od vlastitih sadržaja i sadržaja oglašivača, kao i linkova ka drugim stranicama.

Sav sadržaj na Aktual.hr je autorski, ukoliko nije naznačeno drugačije.

Neovlašćeno korištenje bilo kojeg djela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava portala Aktual.hr i podleže tužbi.

Ako je Aktual.hr  kojim je dijelom stranica ugrozio vaša autorska prava, molimo da nam se javite i sporni sadržaj će biti uklonjen istog trenutka.

PRIVATNOST KORISNIKA

Korištenjem sadržaja ove internet stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njezinim korištenjem.

Aktual.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca. Ne dijelimo privatne informacije s trećim licima, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom.

Ne prikupljamo izravno informacije o posjetiteljima. Kroz alate za analitiku skupljaju se anonimni podaci o posetama i čitanosti tekstova radi unapređenja servisa. Kroz sustav za ostavljanje komentara skupljaju se e-mail adrese i IP adrese komentatora, ali se ne pohranjuju u marketinške baze podataka niti će pod kojim uvjetima biti prodate, proslijeđene ili iznajmljene trećim licima bez pristanka vlasnika informacija (posetioca stranice).

Registracija je dozvoljena sa postojećim Facebook nalogom, kao i dodavanje sadržaja na sam sajt.

KOMENTARI NA SAJTU

Svako ima pravo da u komentarima izrazi svoje mišljenje ako vrijeme nikoga ne ugrožava. Zabranjeni su komentari sa verske, nacionalne, seksualne ili bilo koje druge osnove kojom se neko diskriminiše.

Komentari ispod tekstova nisu stav redakcije Aktual.hr , već izražavaju mišljenje čitaoca koji je komentar napisao.

Dnevno imamo više od 500 komentara i nismo u mogućnosti da baš svaki pročitamo. Ako ste primijetili da vas neki komentar direktno ugrožava, javite nam se mejlom i isti ćemo ukloniti.

AUTORSKA PRAVA

Portal aktual.hr objavljuje autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizualne, multimedijalne) ukoliko nije naznačeno drugačije. Ukoliko smo slučajno propustili da navedemo da je nešto sa naše stranice vaš autorski rad, unaprijed se izvinjavamo. Javite nam se i odmah ćemo vas ili navesti kao autora ili sadržaj obrisati.

PROMENA UVJETA KORIŠTENJA
Portal aktual.hr zadržava pravo promene navedenih uvjeta korištenja u bilo kom trenutku, a neće biti odgovoran za moguće poosljedice proizašle iz takvih promjena.