Zagrebački profesor prenerazio metodom poučavanja kemije: ''Volio bih da nisam pogledao tu snimku''

Snimka profesora na satu kemije u jednoj zagrebačkoj gimnaziji brzo je zainteresirala, ali i...

Read More