Beroš će rasteretiti obiteljske liječnike administrativnih obaveza: “Već su napravljeni konkretni koraci”

Ministarstvo zdravstva radi na oslobađanju liječnika obiteljske medicine od administrativnih...

Read More