Objavljene smjernice o ponašanju u školi u slučaju opasnih i rizičnih situacija: Osnovani posebni timovi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je osnovnim i srednjim školama smjernice za postupanje...

Read More