Projekt korporativnog volontiranja u Hrvatskoj

Danas u svijetu postoje sve veća očekivanja od poduzeća da pozitivno utječu na lokalne zajednice u kojima djeluju. Korporativno volontiranje ili volontiranje zaposlenika postaje odraz društvene odgovornosti svakog poduzeća i sve više poduzeća u Europi i šire odlučuje za programe korporativnog volontiranja.

Programi korporativnog volontiranja moćan su alat za poticanje sretnijeg i zdravijeg radnog okruženja i napretka lokalne zajednice.

Uz korporativno volontiranje do uspjeha poduzeća

Uspješna poduzeća danas se ne mogu opstati bez međusektorske suradnje, razumijevanja novih globalnih, društvenih, ekonomskih i okolišnih izazova.

Sve je veći broj poduzeća koja javnosti prezentiraju brojke koje doniraju kako bi doprinijeli razvoju lokalnih sredina, a Vlada RH potiče i korporativne donacije time što je porezno olakšala donacije.

Programi volontiranja zaposlenika za potrebe lokalne zajednice

Programi volontiranja za zaposlenike ulaganje su u odgovornost i aktivno građanstvo, a uz njegovu kvalitetnu provedbu mogu pridonijeti izgradnji cjelovitijeg i stabilnijeg društva i razvoju novih i inovativnih pristupa rješavanju problema lokalne zajednice.

Istovremeno, lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva (OCD) manja su znanja i sredstva kako bi se uspostavili kontakti s društveno odgovornim poduzećima. Nedostatak, odnosno problem OCD-a, jest nepostojanje održivog sustava ulaganja u OCD koji izravno utječe na razvoj i, najvažnije, rješavanje problema lokalne zajednice. Građanima i lokalnim zajednicama potrebne su aktivnosti za umrežavanje s poslovnim sektorom i razumijevanje njihovih problema i potreba. Upravo je stoga Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) pokrenuo projektnu platformu korporativnog volontiranja „Naš grad“ s ciljem umrežavanja društveno odgovornih tvrtki i lokalne zajednice.

Kroz projekt se razvija program korporativnog volontiranja

Projekt „Odgovor na krizu – ojačaj lokalno“ ima za cilj razviti program korporativnog volontiranja pod nazivom „Naš grad“ kojim bi se pokrenuo i organizirao poslovni sektor Republike Hrvatske na volontiranje u lokalnoj zajednici.

Registrirajte Vaše poduzeće za akcije korporativnog volontiranja koje se organiziraju tijekom cijele godine!

Registrirajte svoje poduzeće putem ove poveznicei pridružite se poslovnom sektoru koji gradove diljem Hrvatske pretvaraju u bolje mjesto za život.

Svi zaposlenici-volonteri koji sudjeluju u programu korporativnog volontiranja „Naš grad“ dobit će potvrde o sudjelovanju u akciji korporativnog volontiranja čime mogu mjeriti svoj pozitivni društveni učinak.

Nositelj projekta je Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) uz partnere Veleučilište RRIF ja Cluster Equal Destination.

Email: [email protected]
Projekt "Odgovor na krizu - osnaži lokalno! (OKOL)" UP.04.2.1.11.0264 sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više informacija o EU fondovima dostupno je na sljedećim poveznicama: http://www.esf.hr/ i https://lnkd.in/diy2eXQ9.

Više o temiIzvor:Profitiraj.hr