Prehrambeni proizvod kojeg posebno vole djeca povlači se zbog opasnosti za zdravlje

Proizvod nije u skladu s Uredbom o prehrambenim aditivima i Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost  hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, kaže se u obavijesti.

Državni inspektorat Republike Hrvatske opozvao je štapiće od želea “Jin Jin assorted jelly strip” jer sadrže neodobrene aditive E407 i E410, a zbog tvrdoće proizvoda ne može se isključiti rizik po zdravlje potrošača, posebno djece.

Ti aditivi mogu utjecati na konzistenciju želea gdje se zbog tvrdoće proizvoda ne može isključiti rizik po zdravlje potrošača posebno djece zbog mogućnosti gušenja kod gutanja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o prehrambenim aditivima i Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost  hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, kaže se u obav

Više o temi

Izvor:Poslovni.hr