Psorijeza – Kako stati na kraj ovoj kožnoj bolesti?

Psorijaza kože (ljuskavica) vrlo je učestala dijagnoza s kojom se specijalisti dermatologije susreću u svom svakodnevnom radu. Između 1 i 3 posto svjetske populacije bori se s ovom kroničnom upalnom bolešću. Idealnog lijeka nažalost nema te je liječenje trajno. Ipak, neka vas to ne obeshrabri jer ako se psorijaza dijagnosticira na vrijeme i nakon što se utvrdi proces liječenja, prognoza kod većine oboljelih je povoljna.
Psorijaza je nezarazna bolest koju prate promjene na vlasištu, koži, noktima i/ili zglobovima. Tako možemo govoriti o psorijazi kose, psorijazi kože, psorijazi noktiju ili psorijatičnom artritisu. Kod bolesnika kod kojih se pojavi psorijatični artritis, kod liječenja valja uključiti mišljenje reumatologa i fizijatra. Za psorijazu su karakteristična oštro ograničena žarišta crvene boje, prekrivena bijelo-srebrnim ljuskama, a u većini slučajeva kod oboljelih su zahvaćeni i nokti.

Što uzrokuje psorijazu?

Uzročnici nastanka bolesti nisu posve poznati. Kod većine zabilježenih slučajeva primijećena je njena pojava u obiteljskoj anamnezi. Nasljeđivanje je poligensko, tj. riječ je o kombinaciji više gena smještenih na različitim kromosomima. Ključnu ulogu za pojavu i razvoj psorijaze imaju geni koji su smješteni na kraćem kraku šestog kromosoma, a čija je glavna uloga regulacija imunološkog odgovora. Imunološki odgovor i T-limfociti glavni su pokretači upalnog procesa u psorijazi. Tako dolazi do pojačanog dijeljenja stanica u sloju epidermisa. Njihov put prema površini kože ubrzava se zbog čega rožnate stanice ne stignu sazreti do kraja i razvijaju sklonost ljuštenju što dovodi do toga da epidermis sadrži više slojeva stanica koje nisu sazrele, a izgledaju kao zadebljali rožnati slojevi skloni ljuštenju. Uz navedeno, u podlozi promjene je jaka upalna komponenta.

Kako izgleda liječenje?

S obzirom da se radi o psihosomatskoj bolesti, nužno je interdisciplinarno pristupiti terapiji. To podrazumijeva suradnju dermatologa, psihoterapeuta, reumatologa, psihijatra, kliničkog psihologa i fizijatra. Psihijatrijske intervencije nužne su za uspjeh u liječenju, a obuhvaćaju psihoterapiju i psihofarmakoterapiju. Napretci u dermatologiji uvelike su pomogli u otkrivanju imunološke podloge psorijaze te u terapiji koja interferira s imunopatogenskom podlogom psorijaze (biološki lijekovi). Proces liječenja dugotrajan je i uključuje: promjenu prehrambenih i životnih navika, dermalno lokalno liječenje kod lakših oblika, oralnu sistemsku terapiju kod težih oblika i ranije spomenute biološke lijekove. Biološki lijekovi dio su sustavne terapije psorijaze koja se provodi još i derivatima vitamina A, metothrexatom i ciklosporinom. Za psorijazu ne postoji idealni lijek i gotovo svaka terapija imat će određene popratne pojave, stoga liječenje nije nešto što bismo trebali provoditi na svoju ruku već odluku o terapiji treba prepustiti dermatologu. Specijalist dermatolog liječenje će planirati u ciklusima kombinacijom i rotacijom pojedinih lijekova tj. primjenom jednog ili više načina liječenja kroz cikluse.
Psorijaza je bolest koja je vidljiva, a njeno liječenje je trajno. Ipak, postoji široka paleta terapijskih mogućnosti u borbi protiv ove kronične multisistemske bolesti. Važno je javiti se na vrijeme svom dermatologu i biti ustrajan u liječenju kako bi se postigli što bolji rezultati u što kraćem vremenu!