NIS traži partnera za izgradnju plinske elektrane u Srpskoj Crnji

Budući energetski objekt je kontejnerski sustav za proizvodnju električne energije s plinskim motorom ili plinskom turbinom sa svim pomoćnim sustavima i podsustavima koji bi trebali omogućiti autonomni rad.

Naftna industrija Srbije raspisala je natječaj za izbor partnera za izgradnju male elektrane Srpske Crnje snage 2 MW s priključkom na infrastrukturu.

Posao uključuje i priključenje male elektrane na infrastrukturu, a kriterij za odabir je ekonomski najprihvatljivija ponuda s aspekta NIS-a, pod uvjetom da bude pozitivno tehnički ocijenjena.

NIS traži partnera koji će ishoditi sve dozvole i suglasnosti, uključujući i uporabnu dozvolu, osigurati materijale i opremu, izraditi tehničku dokumentaciju, izgraditi elektranu, pustiti je u rad i održavati 15 godina.

Budući energetski objekt je kontejnerski sustav za proizvodnju električne energije s plinskim motorom ili plinskom turbinom sa svim pomoćnim sustavima i podsustavima koji bi trebali omogućiti autonomni rad.

Bit će priključen na sustav sirovog plina iz polja Srpska Crnja, a imat će i pr

Više o temiIzvor:Poslovni.hr