Što su zelene obveznice i zašto u njih treba ulagati?

Piše: Tihana Bazant, direktorica Deloitteovog odjela za reviziju i savjetovanje

Sve više vijesti javnosti o klimatskim promjenama rezultirale su usmjeravanjem više kapitala u zeleno gospodarstvo. Prema izvješću koje je objavilo međunarodno tijelo financijskih institucija u veljači 2022. godine, vrijednost održivih obveznica izdanih 2021. godine iznosila je gotovo 1,4 milijarde dolara. Taj bi broj mogao dosegnuti sedam bilijardi dolara do 2025. godine. Startupi u sektoru čiste tehnologije zabilježili su ulaganja do 40 milijardi dolara 2021. godine. Prema nekim analitičarima, postizanje neto nulte emisije ugljika do 2050. godine​ zahtijevat će godišnje ulaganje od četiri milijarde dolara u održive inicijative. Ta razina ulaganja može otvoriti tržišne prilike od više od 27 milijardi dolara za sektor alternativne energije, što je više od, primjerice, prihoda globalne naftne industrije u siječnju 2022. godine.

Kao rezultat svega većeg broja dostupnih financiranja u zelenim ulaganjima pojavljuju se nove tvrtke u sektoru koji će iskoristiti te mogućnosti. Računovodstvene tvrtke i revizori možda će morati proširiti svoje usluge kako bi osigurali da zelena ulaganja ne budu osmišljena samo za proračunske tablice i zeleno pranjenego da imaju i vidljiv učinak u stvarnom svijetu.

Zanimljivo je razmotriti i perspektivu izvršnih direktora i čelnika kompanija diljem svijeta, od kojih mnogi, prema Deloitteovom CxO Izvješću o održivosti za 2022., vjeruju da uključivanje održivosti u njihovo poslovanje najviše utječe na njihov brend i reputaciju, zadovoljstvo kupaca, moral i dobrobit zaposlenika, a financijske koristi kao što su povećanje prihoda od novih vrsta poslovanja, vrijednost imovine, operativne marže i investicijski troškovi vide se kao najniže rangirane koristi. Ne, njih 43 posto smatra se najvažnijim da će napori uloženi u održivost značajno utjecati na klimatske promjene.

Tržište kapitala

Julie Becker, članica Izvršnog odbora Luksemburške burze i Skupine stručnjaka visoke razine (High-Level Expert Group) za održivo financiranje u Europskoj komisiji, u osvrtu na goruće teme u zelenom financiranju i načine na koje bi im trebalo doskočiti kaže da je najveći izazov nedostatak zajedničkog jezika, koji je još više otežan proturječnim tumačenjem taksonomije. Također smatra da je situacija prilično neuredna i kad je riječ o KPI-jevima, metrikama i preferencijama izvještavanja. Osim toga, smatra se da se tržište suočava s poteškoćama u primjeni zajedničkih i usporedbi standarda za različite sektore i vrste izdavatelja. Navodi kako nikada neće postojati univerzalno rješenje te će se morati razviti standardi specifični za sve relevantne sektore.

Ulagači se isto tako suočavaju s izazovom slabih usporedbi projekata. Teret usporedbe projekata na njihovoj je strani, ali ih treba voditi pripremom i prikazom informacija u jasnim i strukturiranim okvirima, poput onoga koji je prihvaćen na LGX-u, odnosno Luxembourg Green Exchangeu, luksemburškoj platformi posvećenoj isključivo održivom financiranju. Dojam je Luksemburške burze kako općenito postoji velika potreba za uvođenjem boljih alata za dubinsko snimanje uz niže transakcijske troškove za izdavatelje zelenih financijskih instrumenata.

Utjecaj po industriji

Odbor za financijsku stabilnost osnovao je Radnu skupinu za financijsko objavljivanje u vezi s klimom (TCFD) za izradu preporuka o vrsti informacija koje bi tvrtka trebala otkriti u svrhu informiranja.ulagači, vjerovnici i osiguravatelji kao podrška u odgovarajućoj procjeni i određivanju cijena pojedinačnih rizika ili paketa rizika koji se odnose na klimatske promjene.

TCFD je već 2017. godine objavio preporuke o financijskim objavama povezanim s klimatskim promjenama, osmišljene kao pomoć tvrtkama u pružanju informacija za potporu informiranom ulaganju i raspodjeli kapitala. Kako bi pomogao tvrtkama u razumijevanju rizika od klimatskih promjena i njihovih financijskih utjecaja, ​pripremio je pregled vrsta financijskog utjecaja tih rizika koji su otkriveni u pojedinim industrijama i skupinama. Financijski utjecaj povezan s rizikom s klimatskim promjenama grupiran je u sljedeće opće kategorije: prihodi, troškovi, nekretnine i obveze te kapital i financiranje.

Instrumenti i implikacije

Iako ne postoji jedinstvena definicija, zeleno financiranje najčešće uključuje sve financijske procese, usluge i instrumente koji se upotrebljavaju za ulaganje u okolišne i klimatske aktivnosti financijskih institucija, društava i ulagača. Zelena obveznica trenutno je najčešće korišten financijski instrument za zeleno financiranje. Društva izdaju takve obveznice kako bi financirala ili refinancirala prikladne zelene projekte koji podupiru okolišnu i klimatsku zaštitu. Postoje različite vrste zelenih obveznica, ali one se prema strukturi, prinosima i rizicima općenito određuju jednako kao konvencionalne. Međutim, ključna je razlika u sredstvima koja se prikupe izdavanjem zelenih obveznica – ona se moraju koristiti za financiranje zelenih projekata. Zbog te specifičnosti izrazito je važno razmotriti obilježja i uvjete pojedinog instrumenta.

Perspektiva ulagača

Klasifikacija zelenih obveznica može varirati ovisno o definiciji. Iako predstavljaju neobvezujući standard, načela zelene obveznice (GBP), koja je razvilo Međunarodno udruženje tržišta kapitala (ICMA), služe kao dobrovoljne smjernice i uspostavljena su kao najbolja praksa.

MSFI 9 (Međunarodni standard financijskog izvještavanja) navodi da klasifikacija financijskih instrumenata ovisi o prirodi novčanih tokova vezanih uz financijski instrument i načinu na koji društva upravljaju pojedinim grupama imovine, odnosno njihovim poslovnim modelima. Upravo ti zahtjevi MSFI-ja 9 utjecat će se na samo naknadno mjerenje financijskih instrumenata koji utječu na financijski položaj i posljedično financijsku uspješnost.

MSFI 9 kao prvi korak zahtijeva određivanje poslovnog modela, odnosno alokaciju financijskog instrumenta u određenom poslovnom modelu ovisno o strategiji upravljanja rizicima zbog kojih se pojedini financijski instrument početno i priznaje. Sljedeći je korak testiranja novčanih tokova instrumenta, poznatiji kao test​ SPPI-ja (engl. Solely Payments of Principal and Interest), odnosno ispitivanje sadržavaju li novčani tokovi iz instrumenta isključivo plaćanja na temelju glavnice i kamata na glavnicu te jesu li u skladu s tzv. . osnovnim kreditnim dogovorom (engl. osnovni kreditni aranžman), kako ga MSFI definira. Ulagači moraju primjenjivati ​​procjenu u određivanju utjecaja ESG faktora na rizike definirane osnovnim kreditnim ugovorom. Budući da su zelene obveznice financijska obveza iz perspektive izdavatelja, m

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr