Industrijska proizvodnja Sjeverne Makedonije u ožujku veća 1,3 posto

Industrijska proizvodnja u području Vađenje ruda i kamena manja je za 11,5%, u području Prerađivačke industrije veća je za 2,4%, dok je u području Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija manja. veća je za 10,1%.

Industrijska proizvodnja u Sjevernoj Makedoniji u ožujku u odnosu na isti mjesec 2022. bila je veća za 1,3 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Industrijska proizvodnja u području Vađenje ruda i kamena manja je za 11,5%, u području Prerađivačke industrije veća je za 2,4%, dok je u području Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija manja. veća je za 10,1%.

Porast u sektoru Prerađivačke industrije najvećim je rezultatom povećanja proizvodnje u područjima Proizvodnja pića, Proizvodnja tekstila i Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda.

Industrijska proizvodnja po glavnim industrijskim grupacijama veća je u Energiji za 5,5%, Kapitalnim proizvodima za 11,8% i Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 8,0%, a niža je u Intermedijarnim proizvodima, osim energije, za 1

Više o temiIzvor:Poslovni.hr