Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je natječaj za prijem u državnu službu, evo koga sve traže

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje na raspisanom natječaju.

Ministarstvo unutarnjih poslova je 3. svibnja 2023. godine objavilonatječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme i oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijemena koje se, ravnopravno s ostalim kandidatima, mogu prijaviti i osobe s invaliditetom.

U Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu raspisan je natječaj za13 radnih mjesta u Upravi za useljeništvo, državljanstvo i upravne poslove i 3 radna mjesta putem oglasa na određeno vrijeme u Upravi za materijalno-financijske poslove,dok se u13 policijskih uprava za prijam u službu traži još 79 kandidata na neodređeno vrijeme i 9 kandidata na određeno vrijeme.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje na raspisanom natječaju, uključujući osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti. S obzirom na to da područja policijskih uprava odgovaraju područjima županija u Republici Hrvatskoj, zainteresiranim kandidatima omogućuje se zapošljavanje u mjestu prebivališta:

Osim navedenih uvjeta u svakom pojedinom natječaju za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. Osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima ne mogu biti primljene.

Kandidati i kandidatkinje – osobe s invaliditetom

Kandidati i kandidatkinje kojiupućuju se na pravo prednosti pri zapošljavanju,u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni supriložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetompored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u natječaju.

Kandidat i kandidatkinje osobe s invaliditetom,kojima je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua,pozivamo da potrebu za prilagodbom navedu u svoju prijavu na javni

Više o temiIzvor:Poslovni.hr