Smjernice za EU novac: Pravo vrijeme je ključno

Postoje neke zamke, kao i na svim natječajima za financiranje, na koje treba obratiti pozornost u pripremi prijava na natječaje koji podupiru zelene i digitalne projekte. A važno je i da sve što radite ‘ne nanosi bitnu štetu’

Bilo bi smiješno govoriti o zelenoj tranziciji, digitalizaciji i održivosti kao o nečemu novom. Već su neko vrijeme ti termini u fokusu poslovne zajednice i europske politike. Da bismo se kupili planetu Zemljište za nered koji smo napravili, barem koliko možemo, ali i nastavili raditi i ostvarivati ​​dobit, sve važniju ulogu imaju zeleni i digitalni projekti, ali i financijsku pomoć za njihovo ostvarivanje. Za ostvarivanje ciljeva iz europskog Zelenog plana ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, povlačenje novca za sufinanciranje putem raznih natječaja dobrodošlo je kako bi poduzetnici dobili nepovratna sredstva ili povoljne kamatne stope za modernizaciju svog poslovanja. Naime, natječaji koji podupiru zelene i digitalne projekte doprinose razvoju održivijih i ekološki prihvatljivijih tehnologija, procesa i proizvoda.

– Poduzeća pomoću programa sufinanciranja mogu poboljšati svoje poslovanje, smanjiti i troškove te postati konkurentna na globalnom tržištu, au isto vrijeme mogu biti pokretač lokalnog gospodarstva te pridonijeti zaštiti okoliša i dobrobiti ljudi – objasnili su iz tvrtke Apsolon.

Međutim, prijave, uvjeti i cijeli proces, kao iu drugim projektima, mogu biti izazovni. Kako se pripremati za natječaje koji podupiru zelene i digitalne projekte i što je kod njih ključno? Prije svega, najvažnije je znati tko se uopće može prijaviti na takve natječaje. Iz Apsolona navode da se primarno mogu javiti tvrtke koje posluju u energetski intenzivnim industrijama, ali i da su u svakom pozivu u uputama definirani prihvatljivi prijavitelji i prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

– Važno je istaknuti da postoje različiti programi ili javni pozivi koji se fokusiraju na različite sektore i ciljeve, pa je tvrtki potrebno pažljivo proučiti uvjete svakog pojedinog natječaja kako bi se pronašle prilike koje odgovaraju njihovim projektima i poslovanju – navode iz Avelanta.

Bez obzira iz kojeg sektora dolazite, priprema za natječaje koji podržavaju zelene i digitalne projekte zahtijeva mnogo planiranja. Ne, svaki poziv definira administrativne uvjete, odnosno uvjete prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i troškova, au sklopu toga iz Apsolona pojašnjavaju da je potrebno definirati odgovara li poduzetnik veličini određenom natječaju, zatim provjeriti je li posluje li u prihvatljivom sektoru, nalazi li se u poteškoćama, ostvaruje. li pozitivnu EBITDA-u, ima li adekvatan udio kapitala i rezervi u obvezama te ispunjava li sve kriterije propisane posebnim pozivom. Dodaju i kako je za kvalitetnu prijavu projekta potrebno projekt koncipirati tako da s jedne strane zadovoljava potrebe poduzetnika, jer s druge strane ostvaruje optimalan broj bodova prema kriterijima.

– Postoje neke zamke, kao i na svim natječajima za financiranje, na koje treba obratiti pozornost u pripremi prijava: nerazumijevanje natječajnih uvjeta, nepostojanje jasnih strategija potrebnih za uspješnost projekta na tržištu, nedostatak iskustva u izradi projekata te neadekvatna strategija za upravljanje rizicima – navode iz Avelanta.

Faktori koji se razlikuju

Jedan od najvećih zatvarača kod takvih natječaja jest čekanje s pripremom investicije da poziv bude otvoren pa tek onda počne priprema, čime se riskira neishođenje svih dozvola i sve potrebne dokumentacije na vrijeme, dodaju iz Apsolona.

– Pozivi koji uključuju digitalnu i zelenu tranziciju u pravilu zahtijevaju određenu razinu zrelosti koju projekt mora imati prije podnošenja projektnog prijedloga, a istodobno potpora koja se traži mora imati učinak poticaja. To znači da je potrebna stanovita ravnoteža – provedba projekta u pravilu ne smije započeti prije podnošenja projektnog prijedloga, ali u trenutku predaje projekt mora biti spreman za početak provedbe, što se dokazuje prilaganjem obvezne dokumentacije, koju treba pripremiti i/ili ishoditi do trenutka prijave – objašnjavaju iz Apsolona.

Upravo zato je u pripremi ključno prepoznavanje trenutaka, a, osim toga, dodaju i da je važno prepoznati trendove koji obilježavaju suvremeno poslovanje poduzetnika. Ne, svaki je projekt potrebno i ozeleniti jer je doprinos okolišnim ciljevima ključan element prilikom apliciranja za bilo koji oblik sufinanciranja iz EU fondova, bilo da je riječ o nepovratnim sredstvima bilo financijskim instrumentima.

A inovacija je faktor koji igra prilično važnu ulogu u tim projektima.

– Segment inovativnosti može biti vrlo bitan čimbenik kod prijava projekata za EU sufinanciranje jer EU fondovi obično favoriziraju projekte koji su inovativni i doprinose napretku u određenim područjima. Inovativnost se može tražiti kako bi se osigurala dodana vrijednost projekta, ali i kako bi se postigli ciljevi EU politike i prioriteta. Potrebna razina inovativnosti ovisi o vrsti poziva, odnosno o njegovom cilju/svrsi – objašnjava Apsolon.

Dokazivanje naprednosti

I konzultanti u Avelantu tvrde da je segment inovativnosti vrlo važan kod prijava takvih natječaja te dodaju da je za njezino dokazivanje potrebno istražiti tržište, prepoznati njegove mogućnosti za unaprjeđenje, razumjeti konkurenciju i ponuditi nešto novo i drugačije. Prema njihovom mišljenju, inovativnost se može dokazati na nekoliko načina: putem tehnološke inovativnosti, odnosno upotrebom novih tehnologija, metoda i pristupa pridonijeti unaprjeđenju poslovnih procesa poslovanja; zatim ekološkom inovativnosti, odnosno time kako ulaganjem projekta pridonosi zaštiti okoliša, smanjenju emisije stakleničkih plinova, obnovljivim izvorima energije, održivom korištenju prirodnih resursa, odnosno većoj energetskoj učinkovitosti; te socijalnom inovativnosti, koja poboljšava kvalitetu života ljudi, pomaže u rješavanju društvenih problema, potiče jednakost ili potiče društvene promjene.

Dokazivanje je općenito važan segment tih natječaja. Tako je potrebno dokazati i posvećenost ostvarivanju okolišnih ciljeva, ugljične neutralnosti ili veće energetske učinkovitosti. Stoga iz Avelanta navode da je u pripremi projektne prijave važno jasno opisati ciljeve projekta koji se odnose na spomenute ciljeve i koristiti se relevantnim pokazateljima koji dokazuju

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr