Ekomenadžer projekta: Održana je završna konferencija projekta na kojoj su predstavljeni postignuti rezultati projekta

Projekt „Ecomanager“ čiji su korisnik Hrvatske šume doo, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja suradnik na projektu, ostvarenjem zadanih ciljeva uspješno je priveden kraju. U Gospiću je održana završna konferencija projekta na kojoj je sudjelovao stotinjak šumarskih stručnjaka iz cijele Hrvatske, au sklopu kojeg su prezentirani ostvareni rezultati projekta Ecomanager.

Projekt se u razdoblju od proteklih pet i pol godine provodio na području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja održivog upravljanja bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Vrijednost projekta, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, iznosi 18.077.085 eura.

Projektno područje Ecomanager-a obuhvatilo je 559.413 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s kojim unutar 167 gospodarskih jedinica upravljaju Hrvatske šume. Od te ukupne površine projektnog područja, 382.536 ha (63,38 %) nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajnih za ptice (POP).

Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

Od edukacije, terenskog rada, integracije programa do novog priručnika i cjelovitih programa upravljanja ekološkom mrežom

Kroz dvije ključne aktivnosti projekta – jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja ekološkom mrežom i kroz izradu šumskogospodarskih planova, projektom Ecomanager izvršene su dodatne edukacije djelatnika Hrvatskih šuma unutar kojih je educirano preko 350 šumarskih stručnjaka o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže, a izrađen je i priručnik za uključivanje zahtjeva upravljanja područjima ekološke mreže u šumskogospodarske planove. Također, od 167 programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže izrađeno je 166 programašto predstavlja cca 14,89% ukupnog područja ekološke mreže Natura 2000 u RH.

Zrinka Raguž, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Hrvatska, kao članica Europske unije, ima odgovornost za zaštitu svojih prirodnih resursa, uključujući bogatstvo šumskih ekosustava. Hrvatske šume gospodare s više od 2 milijuna ha površine šuma i šumskog zemljišta, a ovim je projektom obuhvaćeno nešto više od pola milijuna hektara, od čega se veliki dio nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000. Očuvanje prirodnih staništa može privući posjetitelje i stvoriti radna mjesta u ruralnim područjima, te osigurati gospodarski razvoj ovih područja, a Hrvatske šume žele biti pokretač tog procesa. Projekt Ecomanager prvi je korak ka ovom cilju“, naglasio je tijekom konferencije Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Šumskogospodarske osnove za gospodarenje ekološkom mrežom izrađene u sklopu projekta Ecomanager sadrže sve elemente gospodarenja ekološkom mrežom propisane Zakonom o zaštiti okoliša i time predstavljaju cjelinu.

Više o temiIzvor:Profitiraj.hr