Dvije tužbe protiv Vlade RS zbog rudnika kod Prijedora

Tužbe su podnesene protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i dodjeli koncesije za istraživanje ugljena na lokalitetu Bukova kosa te protiv Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju ugljena na lokalitetu Bukova kosa. nalazište Bistrica kod Prijedora.

Centar za zaštitu okoliša priopćio je da su u petak u Okružnom sudu u Banjoj Luci podnesene dvije tužbe protiv odluke Vlade Republike Srpske kojom se odlučuje o koncesijama na području grada Prijedora.

Tužbe su podnesene protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i dodjeli koncesije za istraživanje ugljena na lokalitetu Bukova kosa te protiv Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju ugljena na lokalitetu Bukova kosa. nalazište Bistrica kod Prijedora.

– Tužbe se temelje na gotovo identičnim navodima, a to je nepostojanje važećeg Dokumenta o politici davanja koncesija u Republici Srpskoj, koji je temelj zakonitog davanja koncesija i raspolaganja javnim dobrima, a koji je usvojen od strane Narodne skupštine Republike Srpske.

Skupština Republike Srpske. Osim toga, razlog za tužbu oko projekta na Bukovoj kosi je postojanje sudskog postupka protiv ranije odluke Vlade o istom projektu, koji je još u tijeku – priopćeno je iz Centra za zaštitu okoliša.

Inače, Politika je posljednji put donesena 2006. godine na razdoblje od tri godine i kao takva je davno prestala važiti, a nova nije donesena ni nakon 17 godina. – Dakle, Vlada Republike Srpske nije imala zakonsku osnovu za donošenje osporenih odluka, koje je ipak donijela s ciljem davanja koncesije na lokalitetima Bukova kosa i Bistrica – podsjećaju iz Centra.

Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za okoliš, kaže da tužbe uključuju poseban zahtjev za odgodu izvršenja objekata Vladine odluke, koje su zahtijevale obustavu daljnjeg postupanja Vlade po sili zakona, a koje bi u konačnici lega

Više o temiIzvor:Poslovni.hr