Kreditne unije – jedan od malih ali bitnih kotača koji će zadržati mlade ljude u Hrvatskoj

Kao članica Svjetskog vijeća kreditnih unija (World Council of Credit Unions) i njegovog projekta Europske mreže kreditnih unija (European Network of Credit Unions), Hrvatska udruga kreditnih unija pridružena je međunarodnom pokretu kreditnih unija diljem svijeta za financijsku dobrobit svojih članova sa željom da kreditne unije što aktivnije sudjeluju u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Od 2014. godine u Europskom parlamentu djeluje i interesna skupina na temu kreditnih unija, mikrofinanciranja, financijske uključivosti, edukacije i zaštite potrošača, a koja uživa potporu zastupnika g. Ryszard Czarnecki, g. Billy Kellehera i g. Paul Tanga.  

Prema podacima iz Statističkog Izvještaja, Svjetsko vijeće kreditnih unija (World Council of Credit Unions) na dan 31.12.2021. godine okuplja 87.914 kreditnih unija s 393.871.631 članova kreditnih unija u 118 država. U Europskoj uniji najviše kreditnih unija postoji u Irskoj (286) gdje od 5 milijuna stanovnika, 3,7 milijuna su članovi kreditnih unija.

Hrvatska udruga kreditnih unija je neprofitna udruga koja okuplja kreditne unije – financijske institucije pod nadzorom Hrvatske narodne banke. Trenutno je u Republici Hrvatskoj u izradi Nacrt Prijedloga Zakona o kreditnim unijama koji bi omogućio održivi razvoj već postojećih kreditnih unija i otvaranje novih kreditnih unija s ciljem jačanja komponente društveno korisnog poslovanja te da se kreditne unije aktivno uključe se u sve modele poticanja gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Izjave sudionika:

„Izuzetno mi je drago da je Hrvatska udruga kreditnih unija bila gost prve međunarodne Konferencije “Perspective of European Credit Unions” koja se održala danas u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Kao članica Svjetskog vijeća kreditnih unija i Europske mreže kreditnih unija koja okuplja kreditne unije iz Irske, Poljske, Estonije, Rumunjske, Moldavije, Nizozemske, Velike Britanije, Sjeverne Makedonije, Albanije bila nam je želja upoznati iskustva kolega iz drugih kreditnih unija. Voljeli bi da kreditne unije u Republici Hrvatskoj služe gospodarskom razvitku, osobito u nerazvijenim dijelovima Hrvatske, kao što to čine kreditne unije u Europi i svijetu“, izjavila je Željka Pirija-Benaković, predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija.

“Održavanje ove konferencije smatramo iznimno značajnim u kontekstu provedbe Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, koji je za 2023. godinu predvidio pokretanje postupka za donošenje novog postupka za donošenje novog zakona kojim će se unaprijediti postojeći regulatorni okvir za poslovanje kreditnih unija u Republici Hrvatskoj. Osim prilagodbe važećeg zakona našoj novoj službenoj valuti, prepoznata je i potreba za unapređenjem zakonodavnog okvira pri čemu je cilj stvoriti okvir kojim će se osigurati efikasno i održivo poslovanje kreditnih unija u Republici Hrvatskoj, u kontekstu njihove sve važnije gospodarske i socijalne uloge, osobito u području mikrofinanciranja i promicanja financijske uključenosti”, kaže ravnateljica Ana Zorić, Uprava za gospodarstvo i financijski sustav, Ministarstvo financija.

Kreditne unije postoje već dugi niz godina u Hrvatskoj. Uz vrlo malo izmjena u poslovanju, njihova sposobnost da podrže ekonomski rast može se maksimizirati. Hrvatske kreditne unije dio su opsežnog međunarodnog pokreta koji podržava osobe skromnijih prihoda. Kao takve, udruge ne bi smjele imati nerazumna ograničenja za mogućnost postizanja financijske uključenosti. Model suradnje unija temeljen na članstvu i manjoj potrebi za zaradom čini ih jedinstvenim ustanovama u zajednici i zato su potrebne posebno osmišljene regulative za njih.

Današnji događaj potvrdio je moć hrvatskih kreditnih unija te njihov golem daljnji utjecaj na gospodarstvo i zajednice. Konferencija ističe načelo suradnje koje je temelj kreditnih unija. Izjave regulatora, hrvatskih predstavnika kreditnih unija te ostalih članova Europske mreže kreditnih unija potvrda su važnosti nastavka dijaloga kako bi se osuvremenili hrvatski propisi o kreditnim unijama”, kaže Andrew T. Price, Senior Vice President of Advocacy, World Council of Credit Unions.

“Hrvatska udruga kreditnih unija, članica j

Više o temi

Izvor:Profitiraj.hr