Što je to internistički pregled?

Internistički pregled je jedan opširan zdravstveni pregled, kojem je cilj objasniti aktualne tegobe te pomoći u daljnjoj ciljanoj dijagnostici i njihovom liječenju. Često je potreban u sklopu prije operacijske obrade i kao preventivni pregled u sklopu sistematskih pregleda.

Internistički pregled se sastoji od uzimanja anamneze i kliničkog pregleda.

Internistički pregled igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, pružajući pacijentima holistički pristup brizi o njihovom zdravlju.

Svrha internističkog pregleda je temeljita evaluacija pacijentovog općeg zdravstvenog stanja i identifikacija mogućih medicinskih problema. Ovaj pregled obuhvaća detaljno anamnezu, fizikalni pregled te dodatne dijagnostičke testove prema potrebi. Ključne značajke internističkog pregleda uključuju procjenu vitalnih znakova, provjeru simptoma i povijesti bolesti, pregled organa i sustava tijela, te planiranje daljnjeg liječenja i upućivanje na specijaliste prema potrebi.

Priprema za internistički pregled važna je kako bi se osigurala točna dijagnoza i učinkovita briga o pacijentu. Prije pregleda, pacijenti trebaju pripremiti popis svojih simptoma, kroničnih bolesti i lijekova koje uzimaju. Također, važno je donijeti sve relevantne medicinske izvještaje i prethodne nalaze. Poželjno je obući se udobno i nositi laganu odjeću kako bi se olakšao fizikalni pregled. Tijekom pregleda, budite spremni odgovarati na pitanja liječnika o svom zdravlju i povijesti bolesti. Ova priprema pomaže internistu da bolje razumije vaše zdravstveno stanje i pruži vam optimalnu zdravstvenu skrb.

Koje bolesti liječe internisti?

Internisti se u pravilu bave dijagnozom, liječenjem i upravljanjem širokim spektrom bolesti i medicinskih problema koji utječu na unutarnje organe i sustave tijela. Njihov pristup medicini je holistički, što znači da se usredotočuju na cjelokupno zdravlje pacijenta, a ne samo na pojedinačne organe ili simptome.

Internisti se bave različitim bolestima i stanjima, uključujući, ali nisu ograničeni na:

  1. Kardiovaskularne bolesti, kao što su visoki krvni tlak, srčane bolesti i bolesti krvnih žila.
  2. Endokrine bolesti, kao što su dijabetes, bolesti štitnjače i hormonalni poremećaji.
  3. Gastrointestinalne bolesti, uključujući bolesti probavnog trakta, jetre i gušterače.
  4. Infektivne bolesti, poput gripa, upale pluća i HIV/AIDS.
  5. Reumatske bolesti, uključujući artritis.
  6. Bolesti bubrega.
  7. Respiratorne bolesti, kao što su astma i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB).
  8. Neurološke bolesti, poput migrene i epilepsije. Hematološke bolesti, uključujući anemiju i bolesti krvi.
  9. Imunološke bolesti, kao što su sistemski lupus eritematozus.

Važnost preventivnog sistematskog pregleda

Preventivni sistematski pregled je ključna komponenta očuvanja zdravlja i rane identifikacije potencijalnih zdravstvenih problema te je zbog toga ključan internistički pregled. Ovaj sveobuhvatan pregled obično uključuje niz medicinskih testova, anamnezu, fizikalni pregled i savjetovanje s liječnikom. Cilj mu je ranom otkrivanju bolesti, često prije nego se simptomi jave, što omogućuje promptno liječenje i poboljšanje ishoda. Preventivni sistematski pregledi često se preporučuju za osobe svih dobnih skupina i služe kao važan alat u sprječavanju bolesti, promicanju zdravog načina života te pružanju informacija i edukacije pacijentima o njihovom zdravlju. Redoviti sistematski pregledi igraju ključnu ulogu u prevenciji i otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema.