Dijelite li podatke sukladno zakonu? Uz pipGIS jednostavno riješite složene zakonske obveze

by | ožu 14, 2023 | Posao | 0 comments

Dijeljenje geoprostornih podataka u skladu sa zakonskim normama i ciljevima zajednice omogućuje učinkovito upravljanje prostornim podacima i doprinosi boljem razumijevanju prostornih fenomena, što omogućuje bolje planiranje, odlučivanje i rješavanje problema u zajednici.

U tom kontekstu, pipGIS može biti od velike koristi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravo radi lakšeg kreiranja i razmjene prostornih podataka u skladu s nacionalnim standardima i smjernicama za razmjenu prostornih podataka.

Ovaj alat predstavlja središnju bazu poslovanja i omogućuje lako prikupljanje, obradu i dijeljenje podataka svim zainteresiranim dionicima.

U Republici Hrvatskoj jedinice lokalne samouprave imaju obvezu dostave i unosa podataka u Središnji registar državne imovine u skladu s člankom 4. Zakona o Središnjem registru državne imovine. Uz to, vlasnici i upravitelji infrastrukture također su u skladu s člankom 17. Pravilnika o katastru infrastrukture dužni osnovati i voditi evidenciju za pojedinu vrstu infrastrukture u svom vlasništvu odnosno kojom upravljaju, u skladu s člankom 126. Zakona, podaci o infrastrukturi iz tih evidencija su obvezni i dostavljati nadležnim tijelima. Također, prema članku 5. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, definirano je da su subjekti NIPP-a obvezni sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.

Tvrtka Promet i prostor nudi usluge koje su pokrivene iznad opisanih zakonskih obveza:

Sustav katastra infrastrukture (SKI) – unos podataka katastra infrastrukture elektroničkim putem servisima za dohvat podataka i promjena na podatke, u razmjenskom formatu propisanim tehničkim specifikacijama.

Središnji registar državne imovine (SRDI) – interno vođenje nekretnina pomoću modula Registar nekretnina (ReNe), te jednostavan izvoz podataka u razmjenskom formatu kojim se isti dostavljaju u evidenciju državne imovine Središnji registar državne imovine.

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) – usluga distribucije geoprostornih podataka na Geoportalu NIPP-a putem WMS (engleski Web Map Service) standardizirane web usluge interneta.

Tako je već značajan broj jedinica lokalne samouprave krenuo dijeliti geoprostorne podatke na Geoportalu, web-mjestu za organizaciju, pristup i dijeljenje podataka. JLS-ovi dijele važeće prostorne planove kao i evidenciju komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu…) što je važno za mnoge sektore, uključujući urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, upravljanje resursima i druge.

Pridržavanje zakonskih obveza ne mora biti teško – uz pravi alat sve je moguće!

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr

Dijelite li podatke sukladno zakonu?  Uz pipGIS jednostavno riješite složene zakonske obveze