Provjerite koliko bi umjetnoj inteligenciji trebalo da vam probije lozinku

by | tra 28, 2023 | Tech | 0 comments

Na stranici Heroji kućne sigurnosti možete upisati lozinku i dobiti procjenu koliko bi umjetnoj inteligenciji trebalo da ju probije. Pretpostavka nastaje na temelju podataka dobivenih istraživanjem. (NAPOMENA: ne upišite niti jednu lozinku koju stvarno koristite!)

AI će za nekoliko minuta probiti lozinke do sedam znakova

Koristeći umjetnu inteligenciju, istraživački tim je odmah ili u roku od nekoliko minuta razbio lozinke koje se sastoje od četiri do sedam znakova, čak i kada su sadržavale kombinaciju brojeva, velikih i malih slova te simbola. Nakon što su ubacili više od 15,6 milijuna lozinki u program za krekiranje PassGAN koji pokreće AI, zaključili su da je moguće razbiti 51% jednostavnih lozinki u vremenskom rasponu od jedne minute.

Međutim, AI se nije tako dobro snašao s duljim lozinkama. Za lozinku koja se sastoji od 18 znakova od kojih su svi brojevi, trebalo bi najmanje 10 mjeseci da se probije, a za lozinku od 18 znakova s ​​brojevima, velikim i malim slovima i simbolima trebalo je šest kvintilijuna godina.

Trebamo li se bojati AI hakera?

‘Algoritmi umjetne inteligencije neprestano se međusobno A/B testiraju milijune puta kako bi stimulirali učenje. Ovaj AI predviđa najvjerojatnije sljedeće brojke na temelju svega što je naučio. Umjesto da traži znanje izvana, oslanja se na obrasce koje je izgradio tijekom svoje obuke., rekli su iz istraživačkog tima.

Neki stručnjaci za kibernetičku sigurnost izražavaju zabrinutost, dok drugi smatraju da su današnji generatori lozinki sve napredniji i da umjetna inteligencija ima male šanse probiti takve lozinke koje sadrže velik broj nasumičnih znakova. Neka rješenja vide u autentifikaciji bez lozinke, poput čitača otiska prsta i skeniranja lica.

Više o temiIzvor:Bug.hr