Turistička zajednica Zagrebačke županije uspješno provodi EU projekt „KNOWING“ s ciljem ublažavanja klimatskih promjena

Turistička zajednica Zagrebačke županije ima veliku čast sudjelovati u međunarodnom projektu s ciljem ublažavanja klimatskih promjena. Uspostava održivog razvoja, očuvanje baštine i okoliša, ublažavanje klimatskih promjena i općenito društvena transformacija, dugoročni su ciljevi Turističke zajednice Zagrebačke županije. U toj misiji joj je značajan doprinos i sudjelovanje u istraživačko-razvojnom EU projektu naziva „Okvir za definiranje putova ublažavanja klimatskih promjena na temelju razumijevanja i integrirane procjene utjecaja klime, strategije prilagodbe i društvene transformacije“ (skraćeno: KNOWING), financiranom u okviru EU programa „Obzor Europa“.

Tijekom 48 mjeseci trajanja projekta, Turistička zajednica Zagrebačke županije će uz ostalih 18 međunarodnih partnera iz Austrije, Italije, Španjolske, Velike Britanije, Njemačke, Estonije i Nizozemske doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena. To će se ostvariti kroz razvojne okvire za modeliranje koji će pomoći u razumijevanju i kvantificiranju interakcije između utjecaja i rizika klimatskih promjena, mjera ublažavanja i strategija prilagodbe. Partneri će time procijeniti međuodnos između javnih i privatnih strategija prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena te identificirati načine ublažavanja klimatskih promjena, a što će doprinijeti uspostavi održivog turizma, očuvanja klime i društvene transformacije.

Turistička zajednica Zagrebačke županije u ovim aktivnostima ima vrlo važnu ulogu – organizaciju radionica za prijenos istraživačkih rezultata projekta, znanja i vještina na ključne dionike iz javnog i privatnog sektora. Pripremne aktivnosti za organizaciju ovih radionica započele su, kako bi se iste uspješno održale već početkom 2024. godine. Ovim aktivnostima i radionicama Turistička zajednica Zagrebačke županije ojačat će i osigurati kapacitete i spremnost dionika Zagrebačke županije za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena te zelenu i digitalnu tranziciju.

„Projekt KNOWING financira Europska unija. Međutim, izražena su stajališta i mišljenja samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne

Više o temiIzvor:Profitiraj.hr