Digitalizacija donosi rast profita, ali nedostatak „holističkog“ pristupa digitalnoj transformaciji može ugroziti cijeli proces

Digitalizacija danas predstavlja ključnu pokretačku snagu kompanija i nerijetko je najveći dio ulaganja predviđen upravo za njezino unaprjeđenje i razvoj kako bi se  osigurao stabilan rast i konkurentnost kompanije u promjenjivom poslovnom okruženju. Kompanije sve više ulažu u nove tehnologije i edukaciju zaposlenika, no samo trećina njih odlučuje se za „holistički“ pristup u ovom procesu, te uglavnom mjere uspjeh digitalne transformacije analizirajući pojedinačne procese unutar kompanije.

Istraživanje pod nazivom “Digitalna vrijednost” (Digital Value) koje je provela konzultantska kuća Horváth, a u kojem je sudjelovalo više od 300 menadžera iz 14 različitih industrija potvrđuje da nerazumijevanje između značaja digitalizacije za kompaniju i nužnosti cjelovitog pristupa može dovesti u pitanje uspjeh cijelog procesa. Iako istraživanje potvrđuje da digitalizacija dominira projektnim portfoliom kompanija i visoko je rangirana u razvojnim planovima, gotovo polovica kompanija suočava se s rizikom da će se tijekom procesa zanemariti ciljevi i razlozi zbog kojih je kompanija krenula u digitalnu transformaciju.

„Dio kompanija suočava se sa situacijom da se inicijative vezane za digitalizaciju jednostavno i bez analize “ugase”. Razlozi za to su najčešće nepovezanost između pojedinačnih inicijativa unutar kompanije, kao i nedostatak usklađenosti i cjelovitog upravljanja procesima. Rješenje leži u „holističkom“ pristupu koji osigurava praćenje uvođenja digitalizacije na svim razinama, te predviđanja potencijalnih slabosti kompanije. Kako bi transformacija bila uspješna, nužno je na svim razinama komunicirati njezine prednosti, ulagati u razvoj digitalnih vještina među zaposlenicima, kao i kontinuirano raditi na unaprjeđenju procesa implementacijom odgovarajuće tehnologije“, objasnila je Marija Boldor iz konzultantske kuće Horváth.

Upravljanje digitalizacijom treba biti jasno definirano: ključno je prije uvođenja novih procesa napraviti evaluaciju, evidentirati očekivanja i potrebna ulaganja, te predvidjeti očekivani r

Više o temi

Izvor:Profitiraj.hr