Regionalni financijski forum: Srednji sloj i umirovljenici su gubitnici inflacije, država je dobitnik

Inflacija ima snažne učinke na preraspodjelu imovine. Inflacija utječe na smanjivanje imovine srednjeg sloja posebno na građane koji imaju značajne uštede u kapitalu. Inflacija i dizanje kamata jednako tako stvaraju veliki pritisak na one koji imaju portfelj s fiksnim kamatama. Tome su najviše izloženi najkonzervativniji ulagači, tj. umirovljenici i mirovinski fondovi. Znači srednji sloj i umirovljenici su gubitnici inflacije. Država je dobitnik jer inflacija smanjuje teret duga, a najveći je dužnik država. Nominalni rast BDP-a olakšava servisiranje i relativno smanjuje javni dug. Poruka je toDamira Odakačlana Upravnog odbora za reviziju Europske središnje banke (ECB), bankara i bivšeg hrvatskog viceguvernera, koju je uputio na samom početku Regionalnog financijskog forumaskup koji okuplja predstavnike banaka, fondova i međunarodnih kreatora financijske i monetarne politike, koji je započeo večeras u Opatiji

– Učinak inflacije na tržištu kapitala je neizvjestan. S jedne strane dionice nude zaštitu od inflacije, kao druge strane jako rastu nominalne diskontne stope i rizici. Inflacija osim što djeluje povoljno i na profite financijskog sektora, ali povećava rizike u sustavu i to najviše na početku, u fazi ubrzanja i fazi smirivanja – naglasio je Odak i iznio tezu da su glavni generator energije inflacije Pad cijena energenata, smatra Odak, usmjeriće inflaciju , ali neće vratiti cijene na razinu iz 2021.

– Što će se događati s inflacijom ovisi o pritisku na rast plaća, javnom dugu, utjecaju dezinflacije na financijski sektor, kao i reakciji izvoznika – rekao je Odak koji se zapitao može li se inflacija smanjiti bez recesije i odgovorio kako je, gledajući u prošlost, odgovor na to pitanje – ne.

– Međutim, prošlost nikad ne određuje budućnost i treba reći da je u ovom trenutku rizik od recesije povećan sa svim svojim posljedicama – zaključio je Odak.

Sudionicima se prvog dana obratila iTamara Perkodirektorica Hrvatske udruge banaka (HUB) koja je u svom govoru istaknula kako je hrvatski bankarski sektor stabilan i ima dobre vrijednosti likvidnosti i kapitala.

– Hrvatske banke nikada nisu bile u boljoj situaciji. Međutim, postoje rizici i trebali biste biti spremni da će se nešto dogoditi. Osim toga, znamo da je ECB podigao kamate, ali treba naglasiti i da imamo najniže kamate u Europi za neke bankarske proizvode – rekao je Perko.

Ante Žigmanpredsjednik Upravnog vijeća HANFE, na početku Foruma podsjetio je slikovito kako je prošla godina bila “dolina suza” za mirovinske fondove.

– Ali već ove godine bilježimo rast mirovinskih fondova, oko tri posto. Kategorija A porasla je za tri posto, kategorija b za 2,3 posto, a kategorija aic je pozitivna. Rast kamatnih stopa također će biti izazov za investicijske fondove, pa predviđamo da će interes za novčane fondove rasti i industrija morati pokazati inovativnost u proizvodima. Održivost je također važna, posebno za financijsku industriju, koja se mora reformirati na temelju ovih promjena i zahtjeva za održivošću i pokazati da se može motivirati i demotivirati i one koji su zeleni na tržištu i one koji to još nisu.

Regionalni financijski forum započeo je pozdravnim govorom Miodrag ŠajatovićLiderovog glavnog urednika, koji je spomenuo alegoriju s bumbarom koji leti suprotno svim zakonima fizike, pa tako i svjetska gospodarstva u uvjetima koji nisu za rast.

Tribina se održava i sutra, kada se očekuje predavanje guvernera Borisa Vujčića o tome koliko

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr