Za promenu karijere i prekvalifikaciju nikad nije kasno: Kako doneti odluku i krenuti dalje

Promenljiva priroda tržišta rada, tačnije nagle promene koje su se na njemu desile poslednjih godina, kod mnogih su probudile potrebu i interesovanje za prekvalifikaciju i promenu toka karijere. Na ovakvu sitaciju je na opštem planu pre svega uticao nagli procvat modernih tehnologija i povećan broj ponuda za zaposlenje na određenim relativno mladim tržištima i u oblastima koje su se nedavno formirale kao perspektivne. Sa druge strane, prekvalifikacija je pojedincima na umu i zbog ličnih nezadovoljstava povodom trenutnog radnog angažmana, koja mogu biti u vezi sa uslovima rada, ali i sa ličnim ambicijama koje ne mogu ispuniti u kompaniji za koju rade. Ovaj korak je veoma težak za mnoge koji su u nedoumici da li je kasno za promenu karijere i da li ova odluka može negativno uticati na njihovu finansijsku sigurnost. Činjenica je, međutim, da se iskusni profesionalci čak i lakše mogu uklopiti na novo tržište, te i da period prvih koraka ka novoj karijeri ne mora značiti korak unazad u finansijskom smislu, šta više. U tekstu koji sledi ćemo se baviti pitanjem prekvalifikacije i načina na koje možete postepeno menjati tok svoje karijere, a pri tome relativno brzo zakoračiti na put ka isplativom poslovnom napretku.

Razlozi za promenu karijere

Vrlo je važno da prilikom stupanja na put promene karijere budete u miru sa svojom odlukom i da ne usporavate svoj proces prekvalifikacije neprestanim preispitivanjem njene ispravnosti. Iz ovog razloga je dobro da pre no što načinite prve konkretne korake ka željenoj promeni temeljno argumentujete svoju odluku, tačnije procenite da li je ona zaista osnovana. Razlozi za prekvalifikaciju mogu biti brojni, te se na ovaj poduhvat možete odlučiti ukoliko smatrate drugi karijerni tok perspektivnijim i na drugom radnom mestu vidite više prostora za napredak. S druge strane, nezadovoljstvo radnim mestom u smislu saradnje sa kolegama, odnosom sa nadređenima, plate ili količine posla, može biti izvor stresa, koji se nepovoljno odražava na druge segmente života takođe, te su ovo svakako validni razlozi za promenu posla i ne bi trebalo previše da ih preispitujete.

Opcije za prekvalifikaciju

Na početku procesa promene karijere bi trebalo da imate formiranu sliku svojih opcija, odnosno da se fokusirate na konkretnu oblast u okviru koje ćete razmatrati opcije za zaposenje. Ovu odluku bi trebalo da donesete na osnovu procene o isplativosti različitih poziva, vaših sklonosti i interesovanja, te da li vas interesuje posao u nekom od većih gradova ili u manjoj sredini, rad od kuće za kompaniju ili honorarni rad koji se uklapa sa vašim ostalim planovima mimo posla. Aktuelni oglasi za posao koji se uklapaju u vaše kriterijume i za koje smatrate da možete postati dobar kandidat mogu vam pomoći kako biste saznati više o tome koje su odlike idealnog zaposlenog na radim mestima koja bi vam odgovarala. Razmatrajući svoje opcije, doći ćete do zaključka u kom pogledu bi trebalo da usavršite svoje veštine i znanja, te i koji kursevi će vam pomoći da steknete kompetencije za profesionalno bavljenje određenom oblašću.

https://www.pexels.com/photo/depth-of-field-photo-of-man-sitting-on-chair-while-holding-cup-in-front-of-table-927451/

Kursevi i samousavršavanje

Jasno je da prekvalifikacija zahteva ulaganje izvesnog truda u sticanje novih znanja i razumevanje radnih procesa koji se možda značajno razlikuju od onih sa kojima ste do sada imali iskustva. U zavisnosti od toga koliko vremena u toku dana možete da posvetite kursevima i učenju, odlučite se za kurseve koji provereno nude kvalitetne sadržaje i umešne predavače svojim polaznicima, a koji će se pri tome uklopiti sa vašim ostalim obavezama. Ukoliko ste u radnom odnosu, te paralelno sa obavezama povodom trenutnog angažmana želite da pohađate kurseve i pripremate se za konačnu prekvalifikaciju, ovo može biti zaista zahtevan poduhvat, ali će naposletku biti nesumnjivo isplativ. Kako je sve više pojedinaca koji se odlučuju na prekvalifikaciju, na tržištu su se pojavili brojni kursevi kojima bi se moglo odgovoriti za povećano interesovanje za ove usluge, među kojima su mnogi online tipa i veoma fleksibilni u vezi sa terminima.

Pregledan i uredno ažuriran CV

U zavisnosti od toga koliko je struka za koju želite da se prekvalifikujete bliska onoj u kojoj ste do sada radili, vaš CV će biti spreman za aplikacije i pre no što se dodatno usavršite za novu oblast rada ili ćete za početak konkurisanja čekati da steknete određene sertifikate. Radna biografija je u svakom slučaju vaš prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem i samim time je važno da je učinite pregledom, prilagođavate različitim radnim pozicijama za koje aplicirate i uredno ažurirate sa svakim novim stečenim relevantnim znanjem i veštinom. Ukoliko je vaše formalno obrazovanje bolji odgovor na zahteve novog radnog mesta no vaše radno iskustvo, postavite sekciju o obrazovanju na prvo mesto u okviru vaše radne biografije i obrnutno. U svakom slučaju, prorpatno pismo će biti od pomoći poslodavcu prilikom pregleda vaše biografije i iskoristite ovo rešenje da poslodavcu skrenete pažnju na one njene segmente za koje smatrate da su najlaskaviji za vas kao kandidata. U kontekstu prezentacije svojih kompetencija i potencijala, za vas će naročito korisno biti motivaciono pismo, u okviru kojeg ćete objasniti svoje interesovanje za oblast u kojoj želite da otpočnete karijeru, kao i za konkretnu kompaniju u kojoj želite da radite.

Kada budete dobili poziv za prvi intervju za rad na za vas novom tržištu, znaćete da ste uspešno savaladi sve prepreke i sproveli sve korake na putu ka konačnoj prekvalifikaciji. Imajte na umu da je vrlo važno zadržati sve negativne komentare u vezi sa prethodnim poslodavcem za sebe, ukoliko je ovo razlog koji vas je naveo na promenu karijere, te pametno isfiltrirajte informacije koje ćete sa novim poslodavcem podeliti, pokazujući na taj način svoju profesionalnost. Nemojte biti malodušni ukoliko ovaj proces bude nešto duži no što ste očekivali, već ostanite istrajni i znajte da ne možete zakasniti sa prekvalifikacijom, te ukoliko osećate da je ovo prava odluka – ne odustajte, bez obzira na godine rada u prvobitnoj struci koje su iza vas.