Sve bolnice uvele eKarton. Liječnici: Sustav je nepregledan i kaotičan

Obiteljski i bolnički liječnici na terenu pozdravljaju novu informatizaciju zdravstva, ali i upozoravaju na niz poteškoća s kojima se susreću u praksi.

Sedam godina nakon probnog rada, elektronički karton počeo je služiti svojoj svrsi i uveden je u sve 63 bolnice tvrdi Ministarstvo zdravstva, no liječnici upozoravaju da im je informatički sustav nepregledan i kaotičan, a eKartonom se koriste samo oni mlađe dobi.

Otpusna pisma i specijalistički nalazi, nastali temeljem eUputnice, sada su dostupni svim liječnicima u formi eKartona gdje se mogu vidjeti kronična stanja, alergije, cjepni karton i aktivne terapije sustava svakog pacijenta, kažu u Ministarstvu zdravstva u kojemu eKarton navode kao krunu informatizacije cijeloga pacijenta.

U pripremi je i nadogradnja tako da će se i nalaziti, nastali bez eUputnice, biti sastavni dio eKartona, poput onih iz hitne medicinske službe.

Međutim, slikovna dijagnostika još nije uvrštena u eKarton, već se samo nalazi u PDF formatu. Slike će biti dostupne putem linkova nakon što se izvrši migracija Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH) u Centar dijeljenih usluga. U Ministarstvu očekuju da će taj posao biti gotov do kraja 2024., a tada bi u eKartonu bila i slikovna (MR, CT, RTG) dijagnostika za područje čitave države.

Obiteljski i bolnički liječnici na terenu pozdravljaju novu informatizaciju zdravstva, ali i upozoravaju na niz poteškoća s kojima se susreću u praksi.

Bolnički liječnici – treba integrirati eKarton s bolničkim informacijskim sustavom

“Ideja eKartona je odlična, ali tek treba živjeti, a stanje je sada dosta kaotično”, rekla je Hini predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) Ivana Šmit.

Kaotično stanje objašnjava nepreglednošću sustava, na koji liječnici troše previše vremena umjesto na pacijenta.

U HUBOL-u predlažu integraciju bolničkog informacijskog sustava (BIS) s eKartonom kako bi se podaci automatski prenosili iz jednog sustava u drugi, umjesto da “kliknu” i otvore oba sustava na monitoru.

Posebno upozoravaju na loše osmišljene bolničke informatičke sustave, razvijene na bazi iz 1998. za vođenje skladišta, koji su, kažu, “katastrofalni”

Tvrde i da postoji puno bolji program koji koriste neke zagrebačke bolnice, uključujući KB Sveti Duh. Puno je pregledniji, ima “manje klikova”, no nažalost, istisnut je iz državnih bolnica.

Obiteljski liječnici – eKarton upotrebljava kako tko hoće i može

Primarna zdravstvena zaštita već duže vrijeme elektronički šalje recepte u ljekarne (eRecept), uputnice u bolnice (eUputnice), te naručuju pacijente na preglede, dijagnostiku i bolničko liječenje (eNaručivanje). Od nedavno ‘primarci’ trebali bi imati i uvid preko eKartona u specijalističke i laboratorijske nalaze se kao i otpusna pisma.

“eKarton se za sada tek djelomično koristi u bolnicama, no primjetno ga više koriste mlađi liječnici. Neke bolnice šalju otpusna pisma u eKarton, ali neke još uvijek to ne rade”, rekla je Hini obiteljska liječnica iz Splita Vikica Krolo.

Do sada je, kaže, na polju informatizacije zdravstva u potpunosti zaživio jedini eRecept koji povezuje primarnu zdravstvenu zaštitu i ljekarne.

Kada su bolnice u igri, eKartonom se koristi “kako tko hoće, može i koliko je zainteresiran”. Bilo je i prijetnji da HZZO neće bolnicama platiti pregled ako nalaz nije unesen u sustav. No od toga se odustalo.

Krolo se posebno žali na sustav eNaručivanja i eUputnica, jer bolnički administratori vraćaju pacijente kada ne mogu pronaći putnicu u sustavu. Obiteljski liječnici ne vide kod koga naručuju pacijenta, a za punu pretragu uopće nema termina.

“Svi pričaju o pacijentu u središtu sustava, au bolnicama ne vide poslanu uputnicu i bespotrebno šetaju pacijente”, ističe Krolo.

K

Više o temiIzvor:Poslovni.hr