Održivost u fokusu industrije osiguranja u vremenima svih ozbiljnijih posljedica klimatskih promjena

Klimatske promjene danas predstavljaju jedan od najvećih globalnih izazova s ​​kojima se čovječanstvo suočava. Svake godine svjedočimo svim većim i svim ozbiljnijim posljedicama negativnog utjecaja klimatskih promjena koje uzrokuju značajne materijalne gubitke. Povećanje temperature, ekstremni vremenski uvjeti i razine mora samo su neke od posljedica koje jasno pokazuju kako se klima mijenja brže nego ikad prije. Prema procjenama, u posljednja četiri desetljeća prirodne katastrofe uzrokovale su više od 150 milijardi eura materijalnih gubitaka na području Europe. Ove promjene ne samo da utječu na prirodu, već imaju značajan utjecaj na poslovanje brojnih industrija među kojima je i industrija osiguranja koja nastoji povećati svijest o ovoj problematici poštivanje najviših standarda u pogledu zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja.

Osiguravajuća društva svjesna su širokog spektra utjecaja svog poslovanja na zajednicu te su stoga još više usmjerena na koncept održivog poslovanja. Naime, osiguratelji su već razvili niz pristupa održivosti kroz svoje poslovne strategije te prilikom donošenja odluke o ulaganju uzimaju u obzir okolišne, društvene i upravljačke ESG (Enviromental, Social and Governance) čimbenike za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja upravo kako bi pridonijela očuvanju planeta za buduće generacije. Osim toga, kao najveći europski institucionalni investitor, upravo su osiguratelji ti koji mogu dati veliki doprinos,ali i pomoći u financiranju prijelaza na ugljično neutralna, resursno učinkovitija i održivija gospodarstva.

U bliskoj budućnosti očekuje se kako će rizici i troškovi povezani s klimatskim promjenama rasti, stoga hrvatski osiguratelji u potpunosti podržavaju napore Europske unije u području održivosti i zaštite klime te su svjesni svog potencijala i uloge u procesu zelene tranzicijee. Svakako vrijedi podsjetiti da je značajan udio ekonomskih gubitaka od prirodnih katastrofa u Europi neosiguran, te su stoga odgovarajuća prevencija i korištenje osiguranja za osiguranje učinkovitog osigurateljnog pokrića u holističkom pristupu upravljanju rizicima nezaobilazni elementi za očuvanje stabilnosti i sigurnosti u društvu.

Bez odgovarajuće prevencije i osiguranja, prirodne katastrofe mogu uzrokovati ogromne ekonomske gubitke koji mogu dugoročno negativno utjecati na gospodarski rast i razvoj zemlje. Stoga je potrebno da d

Više o temiIzvor:Profitiraj.hr