Zasićenost ekološkim pravilima: 8 zemalja EU-a je protiv novih ograničenja

Osam država članica Europske unije zatražila je da se blokira uvođenje novih ograničenja onečišćenja ispušnih plinova automobila, jer ona odvraća pozornost od cilja učinkovite zabrane novih vozila s unutarnjim izgaranjem nakon 2035. godine. To je najnoviji u nizu znakova protivljenja ekološkim propisima.

Europske zemlje, uključujući Francusku i Italiju, rekle su da se protive novim pravilima o emisijama Euro 7 jer bi se mogla preusmjeriti ključna ulaganja potrebna za dekarbonizaciju sektora, prema non-paperuu koji je Bloomberg imao uvid. Pravila za teška teretna vozila su prestroga, a datum početka bi trebalo odgoditi, dodali su.

– Protivimo se kakvim novim pravilima o emisiji ispušnih plinova, uključujući nove zahtjeve za testiranje ili nova ograničenja emisije za automobile i kombije jer bi ta nova pravila odvratila ulaganja od postizanja neto nulte tranzicije industrije – rekle su zemlje koje također uključuju Bugarsku, Češku Republiku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Slovačku.

Dokument dolazi usred svih većih znakova da su zemlje EU-a dostigle regulatornu zasićenost ekološkim pravilima, nakon niza zakona osmišljenih da olakšaju put ka klimatskoj neutralnosti do 2050. Euro 7 uredba nastoji postrožiti pravila o zagađivačima kao što su CO2, ugljični monoksid i dušikovi oksidi. Pravila također imaju za cilj riješiti zagađivanje čestice koje dolaze iz kočnice i gume.

Nepotrebno opterećenje industrije

Suzbijanje emisije iz automobila bilo je poseban izazov. Pravila EU-a za učinkovitu zabranu motora s unutarnjim izgaranjem u novim automobilima od 2035. godine odgođana su nakon posljednjeg napora Njemačke da osiguraju dozvolu za takozvanu e-gorivu. Zabrinutost je da bi prijelaz na električnu energiju mogao rezultirati gubitkom tisuća radnih mjesta u tom sektoru.

Norma Euro 7 – koja će postaviti standarde za ono što će biti posljednja generacija motora s unutarnjim izgaranjem – trebala bi stupiti na snagu 1. srpnja 2025. Osam zemalja kaže da je to prerano i tvrdi da su rokovi isporuke najmanje tri godine od trenutka usvajanja paketa. I Europski parlament i države članice trenutno pregovaraju o vlastitim stajalištima prije nego što počnu razgovarati dva

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr