Darko Tipurić novi je predsjednik Hrvatskog društva ekonomista

Profesor na Ekonomskom fakultetu, Darko Tipurićjednoglasno je izabran za novog predsjednika Hrvatskog društva ekonomista.

Hrvatsko društvo ekonomista posvećeno je promociji i razvoju ekonomske struke i znanosti s ciljem razvoja hrvatskog gospodarstva uključivanjem akademskih, poslovnih, političkih i drugih predstavnika društava u oblikovanje ekonomske politike za održivi rast i ekonomsku uspješnost Hrvatske u širem okruženju, a dužnost predsjednika društva do sada je ponašao Ljubo Jurčićdoktor ekonomskih znanosti, sveučilišni profesor, bivši ministar i saborski zastupnik.

– Novo vodstvo unosi nove promjene, a te promjene će biti unaprjeđenje postojećeg i približavanje novim trendovima u gospodarstvu. To znači da ne smijemo izgubiti iz vida sve ono što nosi četvrta gospodarska revolucija u promjeni ekonomske strukture i načina kako se razvijaju poslovni modeli te će Hrvatsko društvo ekonomista i dalje slijedeći svoje tradicije snažno povezivati ​​s jedne strane znanost, s druge strane struku i gospodarstvo, vodeći računa o dugoročnim interesima Hrvatske iz perspektive organizacije koja nije politički obojena i koja svojim djelovanjem treba dati obol sveukupnom razvoju naše zajednice u budućnosti – rekao je Tipurić za Lider.

Darko Tipurić rođen je 8.3.1966. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1989. godine. Dobitnik je Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu kao jedan od najboljih studenata generacije na Sveučilištu. Magistrirao je na poslijediplomskom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1991. godine, obranivši magistarski rad ‘Fenomen marketinga i marketinška znanost’. Godine 1993. obranio je doktorsku disertaciju ‘Interorganizacijski odnosi u kanalima marketinga’ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom 1991. godine bio je na specijalističkom usavršavanju iz područja organizacijskog ponašanja u Beču (Wirtschaftuniversität i University of Kentucky).

Od veljače 1993. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za organizaciju i menadžment, prvo u zvanju asistenta, a od 1994. u zvanju višega asistenta. Sredinom 1997. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2001. godine u zvanje izvanrednog profesora i 2004. godine u zvanje redovitog profesora, a 2009. godine u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju.

Gostujući je profesor na Sveučilištu na Malti, Splitskom i sarajevskom Ekonomskom fakultetu, Sveučilištima u Puli i Dubrovniku te Visiting Fellow na Leeds Metropolitan University.

Nositelj je kolegija ‘Poslovno odlučivanje’, ‘Strateški menadžment’, ‘Međunarodni menadžment’, ‘Poslovna strategija’ i ‘Korporativno upravljanje’ na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja menadžmenta u zemlji i inozemstvu. Znanstveni i stručni interes posljednjih godina usmjeren mu je na istraživanje konkurentske sposobnosti i strategije hrvatskih poduzeća te na radničko dioničarstvo, privatizaciju i korporativno upravljanje.

Dobitnik je četiri nagrade ‘Mijo Mirković’za knjige ‘Strateški savezi: suradnjom poduzeća do konkurentske prednosti’ 2002. godine, ‘ESOP i hrvatsko poduzeće’ 2004. godine, ‘Nadzorni odbor i korporativno upravljanje’ 2006. godine i ‘Korporativno upravljanje’ 2008. godine.

– U HDE želimo biti u koraku s korjenitim promjenama u društvu, temeljiti naš rad na povezivanju znanosti i struke i biti neovisni činitelj koji će utjecati na socijalna i gospodarska zbivanja.

Zajedno s drugima u Hrvatskoj, želimo ostaviti zasade u kojima neće biti zadovoljstva osrednjim i nebitnim rezultatom

Više o temiIzvor: Leadermedia.hr