Održivi razvoj, očuvanje okoliša i ublažavanje klimatskih promjena u Zagrebačkoj županiji – EU projekt„KNOWING“

Turističkoj zajednici Zagrebačke županije s velikom se časti provodi međunarodni projekt s ciljem ublažavanja klimatskih promjena. U primarnom fokusu Turističke zajednice Zagrebačke županije održivi su razvoj te pametni, održivi i odgovorni turizam, ali i društvena, zelena i digitalna transformacija drugih segmenata gospodarstva. Vrlo uspješne rezultate u tim naporima Turistička zajednica Zagrebačke županije ostvaruje kroz istraživačko-razvojni EU projekt naziva „Okvir za definiranje putova ublažavanja klimatskih promjena na temelju razumijevanja i integrirane procjene utjecaja klime, strategije prilagodbe i društvene transformacije“ (skraćeno: KNOWING), financiran u okviru EU programa „Obzor Europa“.

Tijekom 48 mjeseci trajanja projekta, Turistička zajednica Zagrebačke županije će uz ostalih 18 međunarodnih partnera iz javnog i privatnog sektora, znanstveno-istraživačkih zajednica, nositelja politike poslovnog sektora iz sedam zemalja Europe (Austrije, Italije, Španjolske, Velike Britanije, Njemačke, Estonije i Nizozemske) doprinijeti istraživanju i identifikaciji aktivnosti koje se u zemljama projektnih partnera provode s ciljem ublažavanja klimatskih promjena. Zahvaljujući tome, utvrdit će se u kojoj su mjeri te aktivnosti prilagođene trenutnom stanju klimatskih promjena kako bi ih se dodatno unaprijedilo gdje je to potrebno.

Projekt znanstvene i istraživačko-razvojne prirode

Projekt je znanstvene i istraživačko-razvojne prirode. U projektu će se koristiti različite metode istraživanja i analize, uspostaviti bazu znanja te razviti specifične aktivnosti u svrhu ublažavanja klimatskih promjena. Turistička zajednica Zagrebačke županije značajno će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena i održivom razvoju kroz različite aktivnosti, primarno kroz promociju, komunikaciju, diseminaciju i umrežavanje.

Uz to, blisko će se surađivati ​​s partnerima u projektu u izradi istraživačko-razvojnih rezultata projekta i zajedničkom razvoju smjernica za razvoj i provedbu aktivnosti prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. Posebno važna uloga Turističke zajednice Zagrebačke županije je organizacija radionica za prijenos istraživačkih rezultata projekta, znanja i vještina na ključnim dionicama iz javnog i privatnog sektora. Pripremne aktivnosti za organizaciju ovih radionica započele su, kako bi se iste uspješno održale već početkom 2024. godine. Ovim aktivnostima Turistička zajednica Zagrebačke županije doprinijet će jačanju i osiguravanju kapaciteta i spremnosti ključnih dionika za provedbu aktivnosti za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.

Time će Turistička zajednica Zagrebačke županije demonstrirati koliko su turistički dionici važni, ne samo za turistički sektor, ve

Više o temiIzvor:Profitiraj.hr