Povijest Hrvatske

Hrvatski narodi doseljavaju se na ove prostore krajem 6. i početkom 7. stoljeća. Naseljavaju prostore između Alpa, Dunava, Tide i Drine na istoku, prostore između Mure i Drave na sjeveru i Jadranskog mora na jugu. Hrvati usvajaju navike i običaje starosjedioca i primaju kršćanstvo kao vjeru. Osnivaju vlastitu državu koja je opstala skoro petsto godina, pod vladavinom hrvatskih knezova i kraljeva. To je razdoblje obilježeno mnogobrojnim ratovima i sukobima. Prvi poznati hrvatski vladar bio je knez Branimir a prvi hrvatski kralj Tomislav zaslužan je za staranje srednjovjekovnog hrvatskog kraljevstva, koje doživljava svoj procvat za vrijeme kralja Petra Krešimira IV. Kralj je primao trećinu lučkih prihoda, danak mira i pomoć svojim brodovljem u ratno vrijeme od strane dalmatinskih gradova. Sve je to doprinijelo jačanju kraljevstva.

Obilježja tog vremena su unutarnji ratovi između hrvatskog i ugarskog plemstva za položaj i vlast, kao i stalne borbe s Turcima. Hrvatska predstavlja zaštitnicu kršćanstva u Europi za vrijeme turskih osvajanja. Osmanlije se povlače iz područja Mađarske i Hrvatske u 18. stoljeću, kontrolu nad Hrvatskom ponovno preuzima Habsburška Monarhija, poznata i pod imenom Austrougarsko carstvo. Hrvatski narod nastavlja borbu za svoj ravnopravni položaj jer je Bečki dvor i dalje provodio centralizaciju i germanizaciju Hrvata. Dalmacija je bila pod talijanskim utjecajem zbog njihove stogodišnje mletačke uprave. Mletačka Republika propada krajem 18. stoljeća pa se okuprana područja priključuju vlasti bečkog dvora.

Austrougarsko carstvo provodi i dalje proces germanizacije, mađarizacije hrvatskog stanovništva. Razvija se svijest o pripadnosti jednom narodu te u prvoj polovici 19. stoljeća, dolazi do Hrvatskog narodnog preporoda. Najznačajniji uspjeh predstavlja uvođenje hrvatskog jezika kao službenog jezika. To je razdoblje poznato i kao vrijeme snažnog procvata hrvatske kulture i književnosti.

Austrougarska monarhija raspada se 1918. godine u čijem je sastavu i Hrvatska. Nakon toga Hrvatska ulazi u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ta je zajednica preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju 1929. godine. Nakon Drugog svjetskog rata Hrvatska je jedna od šest republika Jugoslavije. Početkom 1990-ih Hrvatska postoji kao samostalna država. Put do vlastite države je bilo trnovit i proliven krvlju.