EKG, ergometrija i holter

Kod pojave tegoba koje su možda povezane sa srčanim bolestima ili bolestima krvnih žila, pacijentima se preporučuje kardiološki pregled s EKG-om.

EKG 

EKG pregled je jedna od najstarijih metoda dijagnostike u kardiologiji i zaista je nezamjenjiva. Omogućava praćenje i bilježenje električne aktivnosti srca u mirovanju te može ukazati na raznorazne bolesti srca i krvnih žila. EKG pregled je bezbolan i neinvazivan te traje svega nekoliko minuta, a omogućava brzu procjenu stanja pacijenta. Analizom dobivenih rezultata mogu se uočiti uzročnici tegoba koje pacijent osjeća kao, na primjer, lupanje i preskakanje srca, bol u prsima, nesvjestice i slično.

EKG daje detaljan uvid u poremećaje vezane za otkucaje srca i srčani ritam te tako može ukazati na aritmiju, tahikardiju ili bradikardiju. Osim toga, pomoću EKG-a može se vidjeti je li pacijent prebolio srčani udar i imali li neke promjene na strukturi srca.

Ergometrija

Za razliku od EKG pregleda koji se vrši u stanju mirovanja, ergometrija je vrsta pregleda pod povećanim opterećenjem. Isto se bilježi električna aktivnost srca, a cilj je analiza tegoba koje ukazuju na koronarnu i ishemijsku bolest srca. 

Ergometrija se koristi EKG-om za snimanje promjena pulsa i tlaka te se kao i kod EKG pregleda pacijentu na prsni koš i ekstremitete lijepe elektrode.

EKG holter

U određenim slučajevima nije dovoljan samo EKG pregled koji se obavlja u ordinaciji već je potrebno kontinuirano praćenje srčane aktivnosti pacijenta. EKG holter je prijenosni EKG koji omogućuje takvo kontinuirano praćenje jer ga pacijent nosi u propisanom periodu od uglavnom 24 – 72 sata te se u tom periodu konstantno bilježi električna aktivnost srca. Pacijent treba voditi i dnevnik dok nosi EKG holter i bilježiti tegobe koje se javljaju i aktivnosti koje je radio u tom trenutku.

Nošenje EKG holtera može biti neudobno jer kroz cijeli propisani period pacijent na prsima ima zalijepljene elektrode, ali je cijeli proces bezbolan.