Posebni uvjeti zapošljavanja uz prilagođena radna mjesta i stručnu podršku

Zadovoljavaju propisanu veličinu i strukturu prema broju zaposlenih.

U Hrvatskoj zaštitne i integrativne radionice osiguravaju posebne uvjete zapošljavanja za 681 osobu s invaliditetom – to su poslodavci koji ispunjavaju propisanu veličinu i strukturu vezanu za broj zaposlenih osoba s invaliditetom.

Oni osobama s invaliditetom omogućuju zapošljavanje na radnom mjestu koje je prilagođeno njihovim radnim sposobnostima i potrebama. Kako bi to postigle, neophodan im je poseban kadrovski, tehnički i organizacijski pristup u upravljanju, organizaciji poslovnih procesa i strukturiranju radnih mjesta.

Doista je bitno razumjeti razliku između poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i poslodavaca koji ostvaruju status zaštitne i integrativne radionice.

Ostvarivanje statusa
„Kada je riječ o broju zaposlenih, integrativna radionica zapošljava najmanje 40 osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih, odnosno najmanje 5 osoba s invaliditetom, ako se radi o radnoj jedinici za zapošljavanje. osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice.

Za ostvarivanje statusa zaštitne radionice poslodavac mora zaposliti najmanje 51 posto osobe s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih, od čega 20 posto isključivo na zaštitnim radnim mjestima, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom, ako je radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom zaštite. radionice”, pojašnjavaju u Zavodu za vještačenje za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osim broja zaposlenih, zaštitne i integrativne radionice moraju zadovoljiti i određene prostorne i tehničke propozicije. Prostorije za rad, ovisno o radnom mjestu i vrsti invaliditeta osobe koja radi na tom radnom mjestu, moraju biti odgovarajuće opremljene i tehnički prilagođene. Ostale prostorije zaštitne i integrativne radionice, ovisno o namjeni i broju korisnika, moraju imati odgovarajuću opremu.

“Posebni uvjeti zapošljavanja podrazumijevaju podršku stručnog osoblja, koje je dužno pružiti osobama s invaliditetom potrebnu stručnu podršku u radnom procesu na način iu opsegu specifičan od strane stručnih centara za profesionalnu rehabilitaciju, koji utvrđuju potrebe stručne podrške za pojedinu osobu s invaliditetom.

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom uvjetuje broj stručnog osoblja u posebnim uvjetima zapošljavanja”, kažu iz Zavoda i nalažu da zaštitnu ili integrativnu radionicu mogu osnovati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo, centar za profesionalnu rehabilitaciju, Hrvatski zavod za zapošljavanje, udruga. osoba s invaliditetom, udruga poslodavaca, sindikat, humanitarna udruga, vjerska zajednica ili druga fizička ili pravna osoba, uz pribavljeno mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, rješenje o statusu izdaje ministarstvo nadležno za rad. Temeljem dobivenog rješenja naš Zavod vodi evidenciju – Knjigu evidencije zaštitnih i integrativnih radionica i radnih jedinica.

Održivost zapošljavanja
Kako bi se olakšalo poslodavcima, te je osigurana kvalitetna stručna podrška osobama s invaliditetom, od 1. siječnja 2021. godine poslodavci mogu koristiti poticaj namijenjen sufinanciranju troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora.

“Naš Zavod vrši kontinuirani stručni nadzor, te financijski nadzor integrativnih radionica i integrativnih radnih jedinica i pruža svu potrebnu podršku. U 2022. godini Zavod je raspisao tri natječaja za dodjelu posebnih javnih sredstava za zapošljavanje u zaštićenim uvjetima. Javnim natječajima dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.884.648,09 eura”, kažu iz Zavoda i poručuju kako je sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom na prekretnici.

“Zakonska regulativa je u

Više o temiIzvor:Poslovni.hr