Ministarstvo je objavilo kako će izgledati iduća školska godina

Prema odluci, nastava se izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana.

Iduća školska godina počet će 4. rujna 2023. godine, a završiti 21. lipnja 2024., a uz zimske praznike koji će se koristiti u dva dijela, učenici će imati i jesenski i proljetni odmor, stoji u odluci koju je u ponedjeljak objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prema Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. prvo polugodište traje od 4. rujna do 22. prosinca.

Drugo polugodište traje od 8. siječnja do 21. lipnja, a za učenike završnih razreda srednje škole do 24. svibnja.

Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada i traje do 1. studenoga, a nastava će početi 2. studenoga.

Prvi dio zimskog odmora počinje 27. prosinca i traje do 5. siječnja, s početkom nastave 8. siječnja, dok drugi dio zimskog odmora počinje 19. veljače i završava 23. veljače, a nastava počinje 26. veljače.

Proljetni odmor počinje 28. ožujka i završava 5. travnja, a nastava počinje 8. travnja.

Ljetni odmor počet će 24. lipnja 2024., osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave. i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Prema odluci, nastava se izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana.

Više o temiIzvor:Poslovni.hr