Ovo su slučajevi zlostavljanja koje je iznio Uzinić: Jedan je svećenik zlostavljao 13 dječaka

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kao biskup nemam mogućnost staviti ih u zatvor, ali mogu i hoću ih prokazati, oduzeti im službu i onemogućiti ih da kroz crkvene strukture i autoritet zlorabe povjerenstvo povjerenih im osoba, kaže Uzinić.

Nadbiskup Mate Uzinić danas je govorio o slučajevima zlostavljanja u Crkvi te rekao da je pokrenuo potrebne istrage i prijavio ih DORH-u.

Ukupno je 9 slučajeva, a prvi je završen prije njegova dolaska, dok je pet slučajeva vezano za optužbe zlostavljanja maloljetnika, rekao je nabiskup, dok su ostale optužbe vezane za financije i priležništvo. Više detalja nadbiskupija je objavila na svojim stranicama.

U nastavku slijedi pregled slučajeva koje je iznio Uzinić

Svećenik M.Šp. (1953.) optužen je 2016. godine da je 1992. godine seksualno zlostavljao maloljetnika. U vrijeme podizanja prijave optuženi je predavao na Teologiju u Rijeci. Otvorena je prethodna istraga u kojoj je optuženi priznao krivnju. Izrečene su mu mjere zabrane vršenja vlasti koje proizlaze iz svetog reda, javnog slavljenja mise i razrješenja svih crkvenih službi uključujući i predavanja na fakultetu. O svemu je obaviještena Kongregacija za nauk vjere. 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga. Optuženi priznaje da je bilo više slučajeva u godinama 1987. – 1988., 1992. – 1993., i moguće u 1994. Radi se o ukupno 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina. Tada se svećenik M.Šp. osobno prijavio policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima. Također je tražio od Svetog Oca oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je udijeljeno 13. prosinca 2018. godine. Kao nadbiskup koadjutor kada sam preuzeo službu poslao sam upit Apostolskoj nuncijaturi u svezi s ovim slučajem. Odgovoreno mi je da je M.Šp. zatražio i dobio oprost od svećeničkih obveza i celibata te da je nakon toga slučaj arhiviran. Također sam o ovome slučaju obavijestio Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci s napomenama da je kvalifikacija zlodjela koju je priznao optuženi M.Šp. tijekom kanonskog procesa teža od one koju je naveo u svojoj prijavi policiji; da nisu postojale optužbe za razdoblje kasnije od 1994. pa do 2018., te da to u kanonskoj istrazi nije ispitivano, a da se zbog težine zločina ne može unaprijed isključiti mogućnost i kasnijeg početka kažnjivih djela. Otpuštanjem iz kleričkog staleža M.Šp. više nije u jurisdikciji Riječke nadbiskupije. Koliko nam je poznato trenutno živi u Italiji u nekom zatvorenom benediktinskom samostanu u molitvi i pokori. Slučaj je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ali nemam informacija o postupanju po ovom predmetu. O svemu je obaviješten nadležni Dikasterij.

Svećenik M.Ši. (1941.) anonimno je optužen da je u razdoblju 2006.-2007. godine više maloljetnih osoba slao neprimjerene SMS poruke i da je jednom prilikom jednu maloljetnicu neprimjereno dodirivao, te da je 2007. godine neprimjerenim porukama napastovao punoljetne bogoslove, dok im je bio profesor. O ovom slučaju obavijestila me Kongregacija za nauk vjere sedam dana nakon mog imenovanja nadbiskupom koadjutorom u Rijeci. Svećeniku M.Ši. pod prijetnjom suspenzije izrekao sam zabranu dolaska u kontakt s maloljetnim osobama te zabranu javnog vršenja svećeničke službe te pokrenuo istragu. Dikasterij je na kraju utvrdio da u drugom slučaju nije nadležan, a da se u prvom slučaju radi o zastari kaznenog djela. Zbog toga je bilo nemoguće nastaviti istragu kojom bi se sudski ispitao optužbe za zlostavljanje maloljetnih osoba, pa je svećeniku M.Ši. upućeno pismo opomene te su mu uz to kao mjere predostrožnosti naloženi psihološko testiranje i praćenje od strane vikara za kler. Izdane su mu i zabrane, među kojima je zabrana bilo kakvog kontakta s maloljetnicima kao i zabrana vršenja svećeničke službe ili javnog djelovanja u mjestima u kojima je vršio službu. Danas M.Ši. stanuje u obiteljskoj kući. I dalje su mu na snazi ​​navedene mjere predostrožnosti. Slučaj je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ali nemam informacija o postupanju po ovom predmetu. O svemu je obaviješten nadležni Dikasterij.

Dodatak nakon konferencije: optuženi neće optužbe.

Svećenik DP (1938.) optužen je zbog kažnjivih djela protiv maloljetne osobe anonimnim pismom, uz koje su postojale glasine o ocjenjivanju svećenika DP od strane bivšeg ministranta. Kongregacija za nauk vjere upoznala me s vremenom također 11. studenog 2020. Otvorio sam prethodnu kanonsku istragu, sa zadaćom provjeriti opravdanost anonimnih optužbi, koje optuženi niječe. Istoga dana svećeniku DP pod prijetnjom suspenzije, izričem zabranu dolaska u kontakt s maloljetnim osobama, zabranu javnog vršenja svećeničke službe te za vrijeme istrage preseljenje u Svećenički dom. Po završetku prethodne kanonske istrage delegat zaključuje da se ne može utvrditi temelj za iznesene optužbe za kazneno djelo zbog kojeg je pokrenuta istraga. DP je obaviješten da nije utvrđeno početak kaznenog djela te da se povlače sve kanonske mjere koje su mu bile nametnute. Danas stanuje u Svećeničkom domu. Slučaj je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ali nemam informacija o postupanju po ovom predmetu. O svemu je obaviješten nadležni Dikasterij.

Svećenik LL (1953.) anonimno je optužen da je nekad između 1999. i 2005. slao poruke neprimjerenog sadržaja maloljetnim djevojkama i zavodio ih te je optužen da je to činio i nekad između 2017. i 2019. prema jednoj punoljetnoj i jednoj maloljetnoj djevojci. Kongregacija za nauk vjere upoznala me s vremenom istog tog 11. studenog 2020. Otvorio sam prethodnu kanonsku istragu prema iznesenim optužbama, koje optuženi niječe. Optuženiku LL istog dana, pod prijetnjom suspenzije, izričem zabranu dolaska u kontakt s maloljetnim osobama, zabranu javnog vršenja svećeničke službe te za vrijeme istrage preseljenje u Svećenički dom. Istim dekretom ga razrješavam dotadašnje službe. Delegat zaključuje prethodnu kanonsku istragu sa zaključkom da je iz te istrage vidljivo da se kod ispitanika nazire rubno i problematično ponašanje, no, zaključuje da temeljem istrage to nije moguće okarakterizirati kao kazneno djelo. Na kraju prethodne istrage zaključuje se da nisu potvrđene sumnje u početak kaznenog djela. 12. siječnja 2022. svećeniku LL se, prema prijedlogu Kongregacije, nameću kaznene zapovijedi kojima se strogo zabranjuje dolazak u bilo kakav kontakt s maloljetnim osobama te boravak u župama gdje je ranije služio. Također mu se određuje psihoterapija i duhovni nadzor u pratnji vikara za kler. Danas stanuje u Svećeničkom domu. Slučaj je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ali nemam informacije o pokretanju kaznenog procesa protiv LL O svemu su obaviješteni nadležni Dikasterij.

Svećenik JP (1990.) je 23. lipnja 2021. optužen od jedne majke za zlostavljanje njezine maloljetne kćeri. Slučaj je prijavila policiji i državnom odvjetništvu. 5. srpnja 2021. započinje prethodna kanonska istraga, sa zadaćom provjeriti opravdanost optužbi za kažnjivo djelo, što optuženi niječe. Pod prijetnjom suspenzije, izričem mu zabranu dolaska u kontakt s maloljetnim osobama, zabranu javnog vršenja svećeničke službe te za vrijeme istrage boravak u samostanu. Istim dekretom razrješavam ga svake dotadašnje službe. Istoga dana poslao sam obavijest Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci o pokretanju prethodne kanonske istrage. 4. listopada 2021. završava prethodna kanonska istraga i delegat donosi zaključak da nije utvrdio da je JP počinio kažnjivo djelo zbog kojeg je pokrenuta istraga, ali da slučaj ipak treba proslijediti mjerodavnoj Kongregaciji za nauk vjere na daljnje uredovanje. Svećenik JP je podvrgnut psihološkom vještačenju i nisu pronađeni elementi nikakvog poremećaja. Kongregacija za nauk vjere obavještava da su primili spise prethodne istrage te da u ovom trenutku ne smatraju da u ovom slučaju postoje elementi kaznenog djela te da u skladu s tim ne bi trebalo trajati niti mjere kojima se ograničava služba tuženog, ako se protiv njega ne odvija. nikakav kanonski proces. Županijskom državnom odvjetništvu poslani su spisi prethodne kanonske istrage, a 26. travnja 2022. primljeno je Rješenje Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci o pokretanju istrage protiv JP Iako prethodna kanonska istraga nije utvrdila postojanje kaznenog djela, kao mjeru predostrožnosti svećenika JP razrješavam službu s preporukom i zamolbom. da do kraja istrage i nove odluke izbjegava svaki doticaj s maloljetnim osobama te da se uzdrži od javnog vršenja svećeničke službe. Za vrijeme istrage državnog odvjetništva JP stanuje u Nadbiskupiji i pomaže u Arhivu. Istraga državnog odvjetništva je još uvijek u tijeku.

Svećenik MS (1978.) optužen je od oca mladića o lošem utjecaju MS na njegova sina, bivšeg bogoslova. Autor pisma odgovorio sam 28. rujna 2022., a dva dana kasnije pokrenuo prethodnu kanonsku istragu, a svećeniku MS kao mjeru predostrožnosti zabranio sam kakav kontakt – osobni, telefonski ili pisani u bilo kojem obliku s tim mladićem. 3. ožujka 2022. zaključena je preliminarna istraga kojom nije utvrđeno postojanje kanonskih kaznenih djela zlostavljanja, kao ni kaznenih djela prema građanskim zakonima zbog čega ovaj slučaj nije prijavljen policiji. Međutim, utvrđena je nerazboritost svećenika MS, te je iz tog razloga određena, kao mjera predostrožnosti i pod prijetnjom suspenzije, da se svećeniku MS i dalje strogo zabranjuje bilo kakav kontakt – osobni, telefonski ili pisani u bilo kojem obliku s tim mladićem. Naloženi su mu zdravstveni pregled i psihološko testiranje, a postavljen mu je i posebni nadzor vikara za kler Riječke nadbiskupije koji je postavljen kao njegov sužupnik. Prošli tjedan u članku u tjedniku Nacional iznose se nove, anonimne optužbe protiv svećenika MS te je 18. svibnja 2023. pokrenuta nova prethodna istraga temeljem tih anonimnih optužbi. Istoga dana svećenik MS razriješen je službe župnika, izrečena mu je zabrana dolaska u kontakt s maloljetnim osobama i preporučeno izbjegavanje javnog slavljenja svete mise. Iz razloga što se nove i teške optužbe odnose i na maloljetnike, slučaj sam prijavio Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Za vrijeme trajanja istrage MS boravi izvan Riječke nadbiskupije u obiteljskoj kući.

Uzinić je za sljedeće slučajeve umjesto inicijala upotrijebio NN jer se nisu vodili kazneni postupci niti se radilo o slučajevima zlostavljanja maloljetnika ili ranjivih odraslih osoba.

Svećenik NN (1970.) optužen je od jedne anonimne odrasle osobe bez direktnih saznanja o kaznenim djelima, nego kao plod njenog osobnog zaključka i intuicije, za kažnjiva djela zlouporabe ispovijedi, trgovine i poslovanja protiv propisa kanona te protiv šeste Božje zapovijedi zlouporabom moći prema odrasloj. osobi. Optuženi je u to vrijeme bio izvan službe te je odlučeno da tako i ostane dok ne prođe prethodna kanonska istraga. 14. ožujka 2022. završena je prethodna kanonska istraga u kojoj je delegat, na temelju ispitivanja same osobe koja je podnijela anonimnu optužbu, a koja je u međuvremenu otkrila svoj identitet, te drugih svjedoka, došao do zaključka da se ne može utvrditi temelj za iznesene optužbe za kazneno djelo zbog kojeg je pokrenuta istraga. 22. ožujka 2022. o ishodu prethodne kanonske istrage obaviještena je i Apostolska nuncijatura. Budući da se ne radi o optužbi za kaznena djela koja se provode po službenoj dužnosti ovaj slučaj nije prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, a budući da se ne radi o slučaju koji je u nadležnosti Dikasterija ovaj slučaj nije proslijeđen Dikasteriju za nauk vjere. Svećenik NN vratio se sa slobodne godine i povjerena mu je župa.

Svećenik NN (1978.) prijavljen je 2019. godine za pronevjeru župnog novca. 24. veljače 2022., nakon uvida u činjenično stanje, priznanja krivnje i savjetovanja sa Zborom savjetnika i Ekonomskim vijećem nadbiskupije, NN je izrečena opomena, u kojoj su utvrđeni načini otplate dugovanja prema Riječkoj nadbiskupiji koja je dugovanje isplatila župi. NN je također podvrgnut posebnom nadzoru u smislu upravljanja crkvenim dobrima.

Svećenik NN (1954.) prijavljen je od dvije osobe za trgovinu i poslovanje protiv propisa kanona te je u istom pismu optužen za priležništvo. 27. listopada 2021. izdao sam dekret o pokretanju prethodne kanonske istrage da ispita prijavu protiv svećenika NN Prijava. ile su ga osobe kojima je posudio novac koji one nisu vratili pa je, budući da je imao kao zalog hipoteku na njihovu nekretninu, on istu prodao. 1. ožujka 2022. završena je prethodna kanonska istraga u kojoj je zaključeno da je NN zakonito prodao nekretninu na kojoj je imao hipoteku radi namirenja potraživanja temeljem posudbe. S obzirom na optužbe za priležništvo, prethodno su istragom utvrđeni elementi neprimjerenog ponašanja NN zbog čega mu je izrečena opomena, ali se nije uspjelo utvrditi da se radi o kaznenom djelu. Trenutno je župnik manje župe.

– Uz ove prijave i prethodne istrage od kojih su neke još uvijek u tijeku, moram napomenuti da sam prije četiri dana dobio još jednu prijavu za seksualno zlostavljanje protiv jedne osobe i prijavu za zataškavanje protiv druge osobe, koju sam prijavio Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci i zatražio od nadležnog Dikasterija uputu o provođenju prethodne istrage. O rezultatima ovih istraga također ću obavijestiti javnost – rekao je Uzinić.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku

Više o temiIzvor: 24sata.hr